Andfjord Salmon har konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Andøy. Tildelingen fra Innovasjon Norge gjelder for første fase, som er et basseng på 1000 tonn.

– Stort potensial

Selskapet har utviklet en egen teknologi for landbasert oppdrett.

– Potensialet i Andfjord-prosjektet vurderes som stort. Prosjektet representerer ny teknologi og en ny måte å se oppdrett og naturlige forutsetninger i sammenheng, sier spesialrådgiver Bjørn Kymre ved Innovasjon Norge i Nordland i en pressemelding.

Vil teste ulike løsninger

Andfjord Salmon er et lukket sjøanlegg som er senket til havnivå på land. Anlegget har 100 prosent gjennomstrømning med kontinuerlig fornying av friskt sjøvann, og skiller seg dermed fra tradisjonelle landbaserte anlegg som er basert på resirkulering med rensing av vann.

I juni skal anlegget fylles med fisk om alt går etter planen.

Også Bulandet Miljøfisk har fått støtte fra Innovasjon Norge.

– Det gjennomføres en rekke utviklingsprosjekter i havbruksnæringen. De fleste er rettet mot nye løsninger for oppdrett i havet, men vi støtter også løsninger for landbasert produksjon. Innovasjon Norge ønsker å bidra til uttesting av ulike løsninger som kan bidra til utvikling og bærekraft i norsk havbruksnæring og norsk leverandørindustri, sier Kymre i meldingen.

Opp til 70.000 tonn

Andfjord Salmon er glad for støtten på 14 millioner.

– Det at vi nå får betydelig støtte av Innovasjon Norge, ser vi som dokumentasjon på at vi er på riktig spor. Vi er i ferd å skape noe helt unikt, som har de gode svarene på kompliserte utfordringer, sier arbeidende styreleder Roy Bernt Pettersen i meldingen.

Selskapet har sikret seg arealer med et totalt potensial for produksjon av 70.000 tonn laks. Framo leverer pumper til anlegget.

18. februar har vi live podkast i Bergen om landbasert oppdrett. Her blir det intervjuer på scenen med oppdrettere, forskere og gründere om muligheter og utfordringer med laks på land. Du kan melde deg på her.