Da Tekfisk sist skrev om gründerne i Molde-selskapet CreateView, var de travelt opptatt med pilottesting av to sensorer.

– Vi har to ulike pilotsensorer vi tester ut, en ring som fisken svømmer gjennom, og en frittstående som fisken svømmer forbi, fortalte selskapet den gangen.

Maskinlæring holder kontroll på både fiskehelsen. Foto: CreateView
«Lillebror» CView Eye er allerede installert ved tre oppdrettsanlegg. Foto: CreateView

Kunde på Andøya

Det var i mars i fjor, og nå melder Andfjord Salmon at de har satset på CreateView sin sensor i det nye landbaserte oppdrettsanlegget som er under bygging på Kvalnes på Andøya.

To ulike modeller

Selskapet har utviklet to ulike versjoner av systemet. CView Eye har ett kamera, og skanner fisken kun fra én side. Eye-modellen teller lus, og måler velferden til fisken.

Parameterne for velferd hos fisken er hentet fra prosjektet Fishwell, som angir en rekke indikatorer for hvordan fisken trives. Biologiske og miljømessige faktorer spiller inn, og gir oppdretter data for strategi og forebygging i anleggene.

Se video av CreateView sin CView 360 her:

Måler også biomasse

Den andre, CView 360, har flere kamera som skanner fisken. Denne sensoren gir i tillegg måling av biomasse i merden.

Det er denne sensoren Andøy Salmon har signert kontrakt på, og daglig leder i CreateView Even Bringsdal sier til Tekfisk at det er første gang de har gjort et salg på «storebror» CView 360. Denne bygger på den samme mykvaren som CView Eye.

«Storebror» CView 360 er en av to sensorer som CreateView har utviklet. Foto: CreateView
Fishwell
  • Fishwell-prosjektet har en bred gruppe med deltagere fra Nofima, Havforskningsinstituttet, Nord universitet, Veterinærinstituttet og Universitetet i Stirling. I styringsgruppen for prosjektet har representanter for Cermaq, Marine Harvest, Fishguard, Nordlaks og Grieg Seafood deltatt.
  • Sluttproduktet til Fishwell-prosjektet er en håndbok som er finansiert av FHF (Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond).
  • I håndboken presenteres en rekke ulike velferdsindikatorer for bruk i de vanligste produksjonssystem og håndteringssituasjoner i oppdrett av atlantisk laks. Målet er å gi en verktøyboks med velferdsindikatorer som er egnet, som enkelt kan tas i bruk og som vil gi oppdretter nyttig informasjon om fiskens velferd i ulike produksjonssystem og før, under og etter håndtering.

Fiskevelferd

Sensoren estimerer biomasse, teller lus og måler fiskens velferd. CView gjør dette ved bruk av én enkelt sensor.

– Fiskevelferd er helt avgjørende for Andfjord Salmon. Vi har derfor gått til innkjøp av en CView 360 sensor fra CreateView, sier Christine Thomassen, direktør for fiskehelse i Andfjord Salmon AS i meldingen.

CreateViews sin CView 360 blir til høsten installert i lukket anlegg på Andøya. Foto: CreateView
Andreas Berg er produktansvarlig i CreateView, og viser her frem CView Eye. Foto: CreateView
Even Bringsdal i CreateView (til h.) sammen med Asle Hammersdal i Aquagen. Foto: Liv-Hege Seglsten

Tøft marked

I sensorbransjen er der etter hvert mange aktører, og Tekfisk spør om hvordan det påvirker markedet for CreateView.

– Det er hard konkurranse for sensorer av denne typen, men etterspørselen vil sannsynligvis øke etter hvert som akvakulturnæringen får testet teknologien, tror gründeren.

I den lille bedriften er daglig leder også salgsansvarlig. Bringsdal har 14 års erfaring med kamerateknologi i oppdrettsbransjen, gjennom sitt eget firma EBTech.

Det er også han som er opphavsmann til CView-konseptet.

Søker om dispensasjon

– Vi er i rute, tror han, om selskapets vei fra oppstartsbedrift til kommersielt selskap.

Med nye regler for lusetelling i lakseanlegg, er CreateView allerede i gang med å søke om dispensasjon fra Mattilsynet for en av kundene.

Tre kunder

CView Eye er levert og montert hos tre kunder, blant annet hos pilotkunden Aquagen.

– Det som skiller oss fra konkurrentene er at vi har kontroll på alt fra kamera til mykvare, forteller Bringsdal til Tekfisk.

Han trekker også frem høykvalitets kamera, som skal gi best mulig bilder inn til programvaren.

CreateView sin CView Eye ved et av pilotanleggene. Foto: CreateView

Levering i høst

I en pressemelding sier Andfjord Salmon at planlagt levering er september 2020.

Sensoren er tiltenkt det største bassenget som bygges på Kvalnes, med en kapasitet på 1.000 tonn laks. Andfjord Salmon tar sikte på å bygge «verdens største og mest miljøvennlige anlegg i sitt slag», som de skriver i pressemeldingen.

Det landbaserte lakseanlegget henter sjøvann fra 30–160 meters dyp, og blir rømningssikkert, lusesikkert og algefritt.

Veldig fornøyde

Daglig leder i CreateView er glad for sensorkjøpet.

– CreateView er veldig fornøyde med å få Andfjord Salmon som kunde. Dette viser at vi er konkurransedyktige på målenøyaktighet og pris, og at næringen ser nytten av en universalsensor for måling av biomasse, velferd og lus, sier han i pressemeldingen.

Gode kamera er en av kvalitetene CreateView trekker frem. Foto: CreateView

Kan integreres mot andre systemer

Sensoren er integrert med et nettbasert brukergrensesnitt, der endringer over tid kan overvåkes. Systemet kan også samsnakke med andre systemer via API-er, eller programmeringsgrensesnitt om man vil.

CreateView har sitt utspring i lakseklyngen Nordvest, og ble opprettet i 2016. I dag teller selskapet fire ansatte.

Sensorene og mykvaren kan integreres også i andre systemer. Foto: CreateView