Andfjord Salmon AS følger planen om å ferdigstille byggingen av selskapets første 1 000 tonns maksimalt tillat biomasse (MTB) landbaserte oppdrettsbasseng på Kvalnes, Andøya, i løpet av andre halvår 2020, går det fram av en børsmelding fra selskapet i dag. I tillegg fremskynder de byggingen av anleggene der det planlegges produksjon av ytterligere 60 000 tonn MTB.

- Et svært begivenhetsrikt halvår har gjort meg enda tryggere på ambisjonen vår om å utvikle bærekraftig lakseoppdrett til vesentlig lavere produksjonskostnader enn i tradisjonell oppdrett. I løpet av første halvår nådde vi flere viktige milepæler, både i byggingen av vårt første anlegg på Kvalnes og i forberedelsene til den planlagte utvidelsen med ytterligere 60 000 tonns produksjonskapasitet, uttaler administrerende direktør i Andfjord Salmon AS, Martin Rasmussen, i meldingen.

Andfjord Salmon hadde ingen inntekter i første halvår 2020, tilsvarende første halvår i fjor, ettersom selskapet er i ferd med å bygge opp selskapets anlegg og virksomhet på Andøya. Andfjord Salmons driftsresultat i første halvår var minus 8,3 millioner kroner, sammenlignet med minus 5,1 millioner kroner i samme periode i fjor. Kontanter og bankinnskudd var ved utgangen av første halvår 175,3 millioner kroner, går det fram av dagens børsmelding.

Andfjord Salmons første anlegg bygges for øyeblikket på Kvalnes, på Andøya i Vesterålen. Selskapet har konsesjon på 10 000 tonn MTB for landbasert oppdrett av atlanterhavslaks og har sikret seg eiendomsrettigheter for mulig utvidelse av ytterligere 60 000 tonn MTB produksjonskapasitet. Anlegget skal delvis driftes av sol- og vindkraft.