– Manuell lusetelling dreper fisk, sier Aquabyte-gründer Bryton Shang til Tekfisk.

Han spår at oppdretterne snart ikke ser tilbake til hvordan de talte før.

Først ute med søknad

I 2019 var Aquabyte det første selskapet som søkte om tillatelse for lusetelling basert på kunstig intelligens, KI. I år kom et forskriftsforslag som åpnet opp for nettopp dette. Aquabyte satser nå på kommersielt salg. Snart vil også måling av biomasse stå for tur.

Shang forteller at de har ventet på fastsatte kriterier.

– Vi testet forskjellige typer lusetelling, både på individnivå, og med telling over tid, sier han, og legger til at de har hatt god dialog med Mattilsynet siden 2018.

Bryton Shang er gründer og administrerende direktør i Aquabyte. Foto: Aquabyte

Mattilsynet håper på bedre statistikk

– Vi er positive til det utviklerne kommer med av erfaring, sier seniorrådgiver for seksjon for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet, Else Marie Djupevåg, til Tekfisk.

Hun er del av en gruppe fra Mattilsynets ulike regioner, som ser på automatisert telling. Hun mener at nybrottsarbeidet kan gi bedre fiskehelse, og kunne behandle data fra 1600–2000 fisk, mot 20 fisk i en manuell operasjon.

Else Marie Djupevåg, seniorrådgiver for seksjon for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Veileder er snart klar

– Vi håper på å ha en veileder klar om et par uker, i god tid før forskriften trer i kraft i slutten av 2020, lover hun.

Slike systemer skal kunne skille mellom typer lus, operere under forskjellige lysforhold og i forskjellige stadier av fiskens utvikling.

Skottelus skal skilles fra lakselus, og både voksen og 200 grams fisk skal kunne registreres. Skottelus er et økende problem i Finnmark.

Av andre aktører finner vi blant andre Stingray og Fishency Innovation.

Mer og mer riktig

– Så langt ser det bra ut, sier daglig leder Øyvind Blom i Blom fiskeoppdrett.

Blom fiskeoppdrett bruker Aquabyte sitt tellesystem på to merder, og Blom forteller at maskinlæringen gjør tellingen mer og mer nøyaktig. Manuell telling i øverste lag og automatisk telling midt i vannsøylen stemmer over ens, mener han:

– Den blir flinkere og flinkere.

Som alle andre, må også Blom rapportere til ukentlig. Blom ser frem til kontinuerlig telling, og mener at det gir store gevinster internt.

– Tellingen gir mulighet til å forutse utvikling, og til å legge strategeier, sier han. Blom ser ikke bort fra at alle anlegg kan få slikt utstyr i fremtiden.

– Men først må det vise at det tåler omgivelsene over tid. Vi kan ikke ha leamikk, sier han.

Øyvind Blom, daglig leder i Blom Fiskeoppdrett Foto: Anders Furuset

Algoritmer skal gjenkjenne hver fisk

Aquabyte sin teller er basert på nedsenkbare kamera, blant annet fra Imenco havbruk, som tar bilder av enkeltindivider.

– Bildene blir analysert med våre algoritmer, inspirert av hjernen, forteller Shang.

Algoritmene, som blant annet brukes i autopiloter, gjør det mulig å gjenkjenne enkeltfisk.

– Vi ønsker ikke å telle dobbelt, poengterer han.

Algoritmer er en serie detaljerte operasjoner som forteller hvordan noe skal gjøres, eller hvordan en datamaskin skal tolke inntrykk.

Tredimensjonal modell av fisken

Basert på det beste bildet som er tatt, lages en tredimensjonal modell, der hver kroppsdel til sammen identifiserer fisken. Så kan antall, type og størrelse lus telles.

Systemet ble egentlig utviklet for å beregne biomasse, og kan brukes på alle typer fisk.

– Vi ser også mot Chile, som har en annen type laks, sier Shang.

Han utelukker ikke at teknologien kan være nyttig for havforskning, selv om Aquabyte i første omgang konsentrerer seg om oppdrett.

Kontinuerlig telling muliggjør oppdatert statistikk og intern oversikt i hvert anlegg. Foto: Aquabyte

Opplever stor interesse

Shang forteller at flere oppdrettere tester det ut side om side med manuell telling. Deres egen testing ble fullført i 2019, og i år går Aquabyte ut kommersielt. Utenlands er Skottland først ut til å ta det i bruk.

– Vi har hatt samtaler med skotske myndigheter, som kommer til å godkjenne bruken der, sier Shang.

Gründeren har stor tro på at systemet kan utgjøre en forskjell i kampen mot lus.

– Kontinuerlig telling vil gjøre det enklere å se nøyaktig når luseplagene oppstår, sier han.

Viktigst å oppdage lusen tidlig

Under manuell telling vil lus falle av. Shang mener at automatisering gir et bedre bilde på lusesituasjonen, siden bildene blir tatt også lenger ned i merden.

– I noen tilfeller vil lusetallet gå ned med vår type telling, sier han.

Han fremhever det viktige i å oppdage luseplagen tidlig, for å unngå større tap for oppdretteren. Hensynet til dyrevelferd er også viktig for Shang, som nevner problematikken rundt død fisk.

Automatisk gjenkjenning av laks er bare starten. Andre fiskeslag og bruksområder står for tur. Foto: Aquabyte

Bakgrunn fra Silicon Valley

Bryton Shang har bakgrunn fra Silicon Valley i San Francisco, der han studerte maskinell læring. Han har drevet selskap opp mot aksjehandel, der denne teknologien har vært i bruk en stund. Et annet prosjekt gjenkjente kreftceller i vevsprøver.

– Det er samme type algoritmer som brukes i ansiktsgjenkjenning, og som vi nå har tatt i bruk for å gjenkjenne laks, forteller Shang.

Besøkte Aqua Nor

I 2017 besøkte Shang Norge og Aquanor-messen. Han innså at hvis prosjektet skulle realiseres, måtte han starte det opp i Norge.

– Industrien i Norge er fantastisk, skryter han.

Aquabyte har for tiden 40 ansatte, med litt over halvparten i Bergen. Mykvare- og datautvikling skjer i San Francisco.

Shang har delt tiden mellom USA og Norge, men føler at organisasjonen i Norge nå står på egne ben.

– Vi ønsker også å være en norsk bedrift, og ikke bare et amerikansk selskap, sier Shang.