De tre Kverva-kontrollerte selskapene fortsetter som egne selskap «inntil videre», men danner en ny organisasjon. Det opplyses i en pressemelding torsdag.

« Via ScaleAQ Innovation vil vi styrke satsningen på utvikling og innovasjon i de fire hovedforretningsområdene, Seabased, Landbased, Digital og Service. Vi skal videreutvikle posisjonen de ulike selskapene Aqualine, AquaOptima og Steinsvik har som spesialister innen våre ulike forretningsområder», heter det i meldingen.

Steinsvik og Aqualine leverer et bredt spekter av utstyr til havbruksnæringen, hovedsakelig lakseoppdrett. De to selskapene er i mange tilfeller direkte konkurrenter av børsnoterte Akva Group. Det er også Aquaoptima, som er en spesialisert leverandør av løsninger for resirkuleringsanlegg (RAS). Alle tre selskapene er har Kverva-systemet som eneste eller dominerende eier.

«Selskapene i ScaleAQ har allerede jobbet tett sammen de siste to årene, og utfyller hverandre svært godt. Sammen har de 40 års ubrutt erfaring innen ulike segmenter av oppdrettsindustrien, og en sterk maritim forståelse. ScaleAQ vil levere en unik kompetanse og produktportefølje, ha lokal tilstedeværelse i 11 land, levere alt fra enkeltstående produkter til komplette anlegg, samt rådgivning og prosjektering», heter det i meldingen.

Geir Myklebust er konstituert konsernsjef i ScaleAQ.