FoU-sjef hos utstyrsleverandøren Aqualine, Noralf Rønningen, uttalte tidligere denne uken at Aqualine i 2013 gjorde en vellykket fullskala forsøk med en antistatisk fôrslanger. Det mener Bull ikke er riktig.

Riktig sitert

Rønningen sier at det han er sitert på, er en riktig framstilling:

«Allerede i 2013 gjorde Aqualine et fullskalaforsøk med en antistatisk fôrslange på Smøla der laksefôr ble blåst ut fra fôrflåte til merd i denne type slange.

Rønningen sier at forsøket var vellykket og at selskapet siden da har fått produsert antistatiske fôrslanger.»

– Dette er ikke en riktig framstilling, og den må ikke bli stående uimotsagt, sier Bull.

Velger å kommentere

Bull sier at normalt skal man ikke kommentere en sak som er under behandling i Patentstyret, men når fakta ikke blir gjengitt korrekt, kan dette ikke bli stående uimotsagt, sier han.

Bull skriver i en epost til Tekfisk at Arges fant opp antistatiske fôrslanger og leverte inn patentsøknad 9. januar 2014. Deretter ble dette lansert i markedet.

Videre skriver han at:

«Alle kan google og se at AquaLine lanserte sitt første forsøk på antistatisk slange først i mai 2014. Denne fungerte imidlertid ikke og ble iht. pressemelding fra AquaLine trukket tilbake i desember 2014. AquaLine lanserte så det vi mener er en kopi av vår slange høsten 2015 etter at vår patentsøknad var offentliggjort. Selv om AquaLine kanskje skulle ønske at historien var annerledes, er det slik tidslinjen henger sammen og dette vet AquaLine utmerket godt.»

Arges sitt tilsvar

Bull har bedt om at Tekfisk tar med Arges sitt tilsvar på innsigelsene som har kommet på patentet til Arges siden Tekfisk sist tirsdag gjenga en del av innsigelsen til Aqualine i patentsaken.

Her er Arges sitt tilsvar:

«Patentet må opprettholdes slik det foreligger. Det er ikke fremmet noen nye fakta i saken hva angår vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde. Patentet skiller seg vesentlig fra hva som var kjent før patentets inngivelsesdag. Beskrivelsen er så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne kan utøve oppfinnelsen. Konklusjonen må sees i lys av den suksess patentet har oppnådd, den interesse som forelå for problemene som løses av patentet på inngivelsesdagen – der ALLE løsninger peker vekk fra oppfinnelsen.»

Tre innsigelser på patentet

Striden om hvem som var først ute med antistatisk fôrslange for bruk i lakseoppdrett bunner i hvem som har rettighetene til et slikt slangekonsept.

Arges har patent på bruk av en antistatisk fôrslange for å transportere laksefôr fra fôrflåte til merder.

Det har imidlertid kommet tre innsigelser til Patentstyret på patentet til Arges.

De to norske utstyrsleverandørene Aqualine og Akva Group og det finske selskapet Uponor Infra OY vil at Patentstyret skal oppheve Arges sitt patent.

Innsigelsen fra Aqualine

I sin innsigelse, datert 20. mai i år, skriver rådgivingsselskapet Acapo til Patentstyret på vegne av Aqualine under overskriften «Konklusjon» at patentet til Acres må oppheves i sin helhet.

Arges og patentet

Alta-firmaet Arges har patent på anvendelse av en antistatisk fôrslager for å transportere laksefôr fra fôrflåter til merder.

Men det er kommet tre innsigelser til Patentstyret på patentet til Arges.

De to norske utstyrsleverandørene Aqualine og Akva Group og det finske selskapet Uponor Infra OY har som mål å få Patentstyret til å oppheve patentet.

Saken er nå til behandling i Patentstyret.

Tekfisk tar med deler av innsigelsen fordi det er relevant for det tilsvaret Arges gir og som er gjengitt i denne artikkelen.

«Basert på redegjørelsen ovenfor er det vår begjæring at patentet må oppheves i sin helhet, både på grunn av brudd på PL §13, og fordi det ikke oppfyller PL §2 krav i forhold til nyhet og oppfinnelseshøyde i forhold til D1, og særlig i kombinasjon med alminnelig kunnskap. Vi anmoder derfor om at norsk patent 342880 oppheves i sin helhet», heter det i innsigelsen til Aqualine.

Statisk elektrisitet

I henhold til Arbeidstilsynets regelverk er det ikke lenger lov å bruke fôrslanger som ikke er antistatiske.

Det som skaper statisk elektrisitet, er når laksefôrpelleten «skytes» gjennom fôrslangen. Pelleten kommer i kontakt med materialet polyetylen i slangeveggen, og da skapes det statisk elektrisitet.

Statisk elektrisitet blir værende i materialet helt til noen for eksempel skal kutte slangen med ei sag. Da får denne personen en kraftig ladning med strøm i seg som igjen kan være svært alvorlig.