«Taupo» var første skip i en ny serie prosessbåter, og denne har vært i drift i noen måneder for Salmar. Nå er søsterskipet «Taupiri» under bygging ved Fitjar Mek. Verksted. «Taupiri» blir i likhet med søsterskipet 43 meter lang og vil laste 300 tonn fisk, skriver Napier i en pressemelding.

– Napier har hatt et langt og godt samarbeid med Mowi helt siden 2004. I 2008 bygget Napier om skipet «Tauranga» fra brønnbåt til prosessbåt. Rederiet har mer enn 10 års erfaring med utvikling av prosessbåt som avliver, bløgger og kjøler ned laksen og transporterer den til slakteriet. Dette utviklingsarbeidet er gjort i tett samarbeid med Mowi og Nofima, skriver selskapet.

Fremtidens transport

Etter å ha videreutviklet konseptet i 10 år er rederiet nå klar med en hel serie nye prosessbåter, som er skreddersydd for oppgaven. Serien består av prosessbåter i ulike størrelser, fra 15 til 50 meter, og er utviklet av rederiet Napier i samarbeid med skipsdesignerne i Heimli og verftet Fitjar Mek. Verksted.

– Jeg er glad for at det vellykkede samarbeidet med Mowi nå blir utvidet. Jeg mener at dette er fremtidens måte å transportere laks fra merd til slakteri, sier Kjetil Tufteland, daglig leder i Napier, i pressemeldingen.

Velferd og kvalitet

Han fremhever at fisken blir avlivet raskt og slipper stress. Metoden gir bedre fiskevelferd, bedre kvalitet på sluttproduktet og skal gjøre at oppdretterne unngår tap av fisk under transporten til slakteri.

– Viktig er også den biologiske sikkerheten ved denne typen fartøy, der alt skjer lukket og ingenting slippes ut til omgivelsene.

Fikk du med deg denne? Even Remøy i Remøy Management og kollegene var så utålmodige etter å komme i gang med bløgging på merdkanten at de ikke klarte å vente på nybygg: