Biokraft på Skogn har investert 400 millioner kroner i anlegget sitt. En avtale med Hurtigruten gjør at de nå skal bygge ut.

Produksjonsanlegget ligger på det samme industriområdet som Norske Skog Skogn, en drøy times kjøring nordøst for Trondheim.

– Vi har en produksjonskapasitet på 12 millioner normalkubikk gass per år, og er nå helt i sluttfasen på å fullføre kontrakter for utbygging til en kapasitet til 16 millioner normalkubikk gass. Utvidelsen skal etter planen stå ferdig i første halvår 2021, sier Terje Hyldmo, leder for forretningsutvikling, til IntraFish.

Hurtigruten blir hovedkunde

Dagens anlegg sto ferdig i 2018, og leverer gass til Aga. Sluttbrukere i dag er hovedsakelig kollektivtransport i Trondheim og Oslo, samt tungtransport.

– Hurtigruten blir hovedkunden for gassen fra utvidelsen. De nye hurtigrutene som skal leveres, skal gå på gass. De skal fylle biogass i Trondheim, og naturgass når det ikke er biogass tilgjengelig.

Da avtalen med Hurtigruten ble offentliggjort i mai, fikk saken bred omtale både i nasjonal og internasjonal presse.

Terje Hyldmo, leder for forretningsutvikling i Biokraft Foto: Anders Furuset

Mye død laks

Hyldmo sier at de i dag får råvarer fra ulike steder.

– Veldig mye kommer fra naboen vår, Norske Skog, men hele 30–40 prosent kommer fra oppdrettsindustrien, både ensilasje og avfall fra slakterier. Vi har også litt fra landbruk, matindustri, omega 3-industrien og biprodukter fra biodieselproduksjon.

Hovedproduktet til Biokraft er biogass med drivstoffkvalitet, mens restprodukter blir til biogjødsel.

– Det vi produserer reduserer klimagassutslipp med 30.000 tonn CO2-ekvivalenter, sier Hyldmo.

Han fremhever også at kjøretøy som går på biogass har lang rekkevidde.

– En moderne lastebil som går på biogass har en kjørelengde på 1.780 kilometer, men kanskje ikke på veiene på Vestlandet da.

Settefiskprodusenter må betale for å bli kvitt slammet

Biokraft-mannen holdt onsdag et foredrag på settefiskkonferansen Tekset i Trondheim.

– I dag har vi lite settefiskslam i produksjonen vår, og vi har heller ikke gjort noe særlig fremstøt for å skaffe det, sa han fra talerstolen.

De små volumene har gjort at de heller ikke har krevd varedeklarasjon fra leverandørene.

– Men det kommer vi nok til å gjøre. Vi må ha kontroll på innholdet av tungmetaller og salt i det som kommer inn.

Vått og tørt

Han sier også at de får henvendelser fra aktører som skal bygge settefiskanlegg, og lurer på hva de skal investere i for behandling av slammet.

– Det våte slammet, med 8–10 prosent tørrstoff er fint for vårt anlegg. Dette slammet er også mulig å pumpe, sa han.

De har tatt inn noe «semitørket slam», med 20–30 prosent tørrstoff.

– Det har noen ganger vært for tørt for oss, så vi har måttet vanne det ut.

Hyldmo vil ikke si noe særlig om de kommersielle betingelsene for leverandører av slam.

– På generell basis er det slik at vi betaler for noen av råvarene våre, mens andre må betale oss for å levere. Dette kommer hovedsakelig an på hvor effektive råvarene er i gassproduksjonen. For slam fra settefiskanlegg er det et såkalt gate fee, altså at settefiskprodusenten må betale oss en avgift for at vi skal ta det imot.

Kan utvide ytterligere

Biokraft vurderer også et tredje byggetrinn.

– Vi ser allerede på muligheter om å øke kapasiteten til 25 millioner kubikk, altså litt over dobbelt av dagens kapasitet. Beslutning om dette blir trolig tatt i høst.

Biokraft eies av svenske Scandinavian Biogas Fuels International, TrønderEnergi, Joytrack og Cora Holding.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no: