I løpet av tre aprildager gjennomførte Åkerblå et pilotprosjekt for å teste hvordan hologrambrillene HoloLens 2 fungerer. Med brillene kan nemlig fiskehelsepersonell i Åkerblå gjøre jobben uten å være ute på oppdrettsanlegget.

Hvert år har Åkerblå cirka 1500 besøk på oppdrettsanlegg.

– I snitt bruker vi 60 prosent av tiden vår på å reise frem og tilbake, sier leder for fiskehelse i Åkerblå, Lene-Catrin Ervik, til Tekfisk.

Skjerm i synsfeltet

To ansatte fra Åkerblå dro ut til Salmars havmerd Ocean Farm 1 med et par briller. Brillene overfører det personen ser gjennom dem til en datamaskin, nettbrett eller mobil et annet sted. For personen med brillene på dukker det opp et felt i synsfeltet som kan flyttes på.

– Dette er som en skjerm med touch, forteller Ervik.

Dette gjør at flere kan se nøyaktig det samme. Man kan også raskt dele informasjon og dokumenter på «pc-skjermen» i brillene.

Samme virkelighet

– Hva er forskjellen på dette og videooverføring?

– Med video ser ikke du det samme som jeg ser. Og så kan jeg ikke kommunisere med deg på den samme måten.

Ervik gir et eksempel der hun kan laste opp en illustrasjon i hjørnet av synsfeltet til personen med brillene, som viser hvordan et snitt skal gjennomføres. Eller hun kan legge inn et bilde av hvordan en fisk normalt ser ut innvendig, og så kan de sammenlignes med det man ser på merdkanten.

Jelmer Verhoog, seniorkonsulent i Sopra Steria, deltok fra hjemmekontoret. Foto: Sopra Steria

Større effektivitet

Brillene kan åpne opp for at andre ansatte enn fiskehelsepersonell kan reise ut på anlegg. Det vil gjøre at fiskehelsepersonell får jobbet mer effektivt.

– Med brillene er det ikke så viktig hvem vi sender ut. Det må ikke nødvendigvis være dem som kjenner anlegget best, men det kan være noen ferske eller noen under opplæring, sier Ervik.

De ser også for seg at noen oppdrettere har briller på stedet. Dette vil også bli enda mer aktuelt ettersom oppdrett nå ser ut til å bevege seg mer til havs.

Som å ha fisken i hendene

Ervik forteller at de tidligere har brukt andre tjenester som viser bilder i sanntid, som Teams eller Facetime.

– Den store forskjellen er at du får en fantastisk kvalitet på det du ser. Det er som å sitte med fisken i hendene selv.

Pilotprosjektet bekreftet at brille-teknologi er riktig vei å gå for Åkerblå, mener Ervik.

Korona åpner øynene

Brilleprosjektet startet i god tid før koronapandemien lammet Norge og resten av verden. Ervik forteller at koronaviruset ikke har forandret så mye for Åkerblå.

– Vi har sett behovet lenge, og det er sterkt forankret i reisetid og hvordan vi kan utnytte ressursene. Det er mangel på erfarent fiskehelsepersonell, sier Ervik.

Hun tror likevel viruset kan utgjøre en forskjell for prosjektet.

– Det kan nok gjøre at kundene våre får opp øynene for behovet. Det vil gjøre oss mer robuste med at vi kan være til stede på flere plasser samtidig, sier Ervik.

Slik ser brillene ut på Erik Thon Slagstad. Her gjør han seg klar for en runde på sjøen. Foto: Åkerblå

Ingen snarveier

Salmars datterselskap Ocean Farming har fungert som referansegruppe i prosjektet. Daglig leder Arvid Kjønnøy Hammernes mener dette kan være spennende teknologi.

– Det virker spennende. Det åpner for å koble fiskehelsepersonell tettere på og at man får kortere responstid ved eventuelle spørsmål, sier han til Tekfisk.

Lene-Catrin Ervik forteller at flere oppdrettsselskaper virker til å være interesserte.

– Det er jo flere som gjerne bare vil bruke brillene med en gang, men vi er opptatt av å gjøre ting i riktig rekkefølge og utforske alle sider, sier hun, og viser blant annet til at de må følge lover og regler og at regelverket ikke tar høyde for ny teknologi.

– Vi er opptatt av at vi beskriver arbeidsmåter og metodikk og at vi har en god dialog med forvaltningen slik at de er trygge på at vi gjør ting på en forsvarlig måte.

Flere leverandører

HoloLens 2 er utviklet av Microsoft. Ervik ser dette som en fordel, siden brillene snakker godt med de andre systemene Åkerblå bruker. It-selskapet Sopra Steria er leverandør av brillene.

De ansatte i Åkerblå skal nå evaluere bruken av briller.

– Det er noen funksjonaliteter det gjenstår å se på. For eksempel hvordan brillene fungerer i vått miljø og i vær og vind. Vi må også beskrive i hvilke scenarioer dette vil være nyttig, sier Ervik.

Det finnes flere ulike leverandører av slike briller. De har også testet én annen type og har flere på lista.

– Vi valgte å teste HoloLens 2 litt i dybden blant annet fordi de snakker godt med andre Office-verktøy, sier Ervik.