Det er snakk om ekstraordinært innovasjonstilskudd.

Prosjektet omfatter utvikling av en bærekraftig forsyningskjede for raudåte, aktiviteter knyttet til internasjonal markedsekspansjon og regulatorisk godkjenning, samt implementering og opplæring i nye systemer for effektiv drift. Det kommer frem i en pressemelding onsdag ettermiddag.

I fjor åpnet regjeringen for kommersiell høsting av raudåte. Samme år kom også nyheten om at Calanus skal åpnet verdens første raudåtefabrikk på Sortland. Dette utgjør investeringer på 170 millioner kroner.

Anlegget skal tas i bruk på starten av neste år.

- Finansieringen styrker grunnlaget for industriell oppskalering av en ny norsk biomarin verdikjede. Prosjektet vil bidra til å redusere risiko ved innfasing av den nye fabrikken vår og styrke grunnlaget for å oppnå markedsadgang og vellykket introduksjon av produktene våre i nye land og salgskanaler, sier administrerende direktør Gunnar Rørstad i Calanus i meldingen.