De ser ut som skjell, men er egentlig små krepsdyr. Så langt har Planktonic tre konsesjoner for oppdrett av rur.

Nylig fikk de ansatte i Planktonic meldingen om at de får 14,5 millioner kroner fra EU. Pengene skal gå til å videreutvikle levende fôr til ulike typer oppdrettsfisk.

Planen nå er tredelt: Den første delen handler om å få i gang oppdrett av rur i storskala. Rur er råvaren til levendefôret som Planktonic lager.

Produksjon ved merdene

I tillegg skal selskapet, som holder til i Trondheim, utvikle mobile produksjonsenheter. Disse kan produsere fôret i nærheten av oppdrettsanleggene som skal bruke det.

- Slik kan produksjonen bli mer effektiv og vi kan bevare råvarekvaliteten best mulig, sier daglig leder Rune Husby i Planktonic.

Dessuten skal Planktonic utvikle flere fôrprodukter med rur som råvare.

Rur er et lite krepsdyr som flyter rundt i vannet, før det fester seg til for eksempel brygger, skip eller andre konstruksjoner i sjøen. Avkommet til rur kalles nauplier, og det er disse som blir levende fôr til marine arter som trenger det. Analyser viser at rur-nauplier har en optimal næringsverdi for fiskelarvene, ifølge Husby.

Rur ligner på små skjell, men er krepsdyr som lever i hvite skall av kalk. Foto: Christoph Noever, Universitetet i Bergen

Ett produkt ute

Planktonic har tidligere fått støtte fra EU, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

- Vi har satt ut testinstallasjoner for å gjøre oss kjent med hvordan dette fungerer, og det vil komme fullskala anlegg flere steder når vi har det endelige konseptet klart, sier Husby.

Selskapet ble startet opp for ti år siden, men først for et par år siden var de i gang med å levere levende fôr. Nå har de ett produkt på markedet, som i stor grad er basert på rur de høster selv.

- Vi trenger å produsere mer, det er hovedoppgaven vår fremover, sier den daglige lederen.

Rune Husby, daglig leder i Planktonic. Foto: Privat

Til rensefisk

Kundene er rensefiskprodusenter i Norge som oppdretter berggylt og rognkjeks. Som de fleste marine arter, utenom laks, trenger disse fiskeartene levende fôr i starten.

- Vi har også begynt å selge til noen oppdrettere av seabass og seabream i Europa, det er en av de store oppdrettsartene, sier Husby.

Planktonic startet med to gründere og en idé. Husby kom inn som daglig leder i 2016.

- Gründerne så at det kanskje fantes dyreplankton som kunne la seg kryopreservere og bli levende fôr. Lenge var det mye jobbing i det små og i det skjulte, sier Husby.

Antifrysevæske

Kryopreservering er en måte å fryse ned levende organismer på, uten å skade eller drepe organismen, for så å kunne vekke den til live igjen senere ved å tine den i sjøvann.

- Vi tar rurnauplien og blander med en kryopreserveringsvæske vi har utviklet selv. Den fryses inn etter en veldig spesifikk frysekurve som vi også har utviklet. Så lagrer vi produktene på flytende nitrogen i termoser, forklarer Husby.

Kryopreserveringsvæsken er en slags antifrysevæske som gjør at dyrene kan fryses inn sakte uten at de blir ødelagte.

- Det går greit å produsere så lenge du vet hva du skal gjøre. Men å komme dit er en utfordring, sier Husby.

Selger alt

I 2017 var Planktonic nominert til innovasjonsprisen på havbruksmessen AquaNor. Først i fjor gikk bedriften ut med at det er rur som er utgangspunktet deres.

- Vi har jobbet mye med patentering. Som en liten bedrift i Norge med et stort potensielt marked, er det lurt å holde kortene tett til brystet, sier Husby.

I dag brukes stort sett krepsdyret Artemia til levende fôr, men det har lavere næringsinnhold, og er en begrenset ressurs.

- Alle som jobber med levende fôr synes vi har et utrolig interessant konsept. Det er lett å få gehør for å komme og teste, og vi selger alt vi produserer, sier Husby.

Ut i verden

Planktonic har i dag ti fast ansatte, og ekstra sesonghjelp når det trengs.

Støtten fra EU er beregnet på små- og mellomstore bedrifter, og kommer gjennom European Innovation Council. Målet er at bedriftene som får støtten skal kunne lansere løsningene sine i det internasjonale markedet.

- Det er et fantastisk virkemiddel, og kommer på et tidspunkt der du vet at du er på sporet av noe, men det er fremdeles en del som gjenstår før du kan trykke på knappen og levere i storskala kun med private investorer, sier Husby.

Tåler å bli fryst

Et annet selskap i Norge, C-feed jobber også med levende fôr med hoppekreps som utgangspunkt.

Årsakene til at Planktonic valgte rur som utgangspunkt for sitt fôr er flere.

- Det er et robust dyr som tåler innfrysing godt. Det er også en organisme som er fastsittende. Du vet hvor den er, og det gjør at du kan drive oppdrett av den. Å tråle på måfå i havet er mer usikkert. At du har en art du kan drive oppdrett av, utgjør hele forskjellen, sier Husby.