Atlantis Subsea Farming er en viktig del av Akva Groups strategi for å undersøke ulike konsepter for dyp drift.

Den første fisken ble satt ut i Atlantis Subsea Farmings nedsenkbare merd i mai i år. Det markerte starten på en testperiode som nå er avsluttet.

– Det er på langt nær enkelt det vi prøver å oppnå, og vi har møtt våre utfordringer underveis i prosjektet. Noe vi har jobbet mye med er å gjøre luftkuppelen stabil innenfor hva jeg vil kalle et «ustabilt system», skriver prosjektleder Trude Olafsen i Akva Group i Akvakulturbloggen.

Nedsenkbar merd

Fisken blir holdt nede i dypet på 25–40 meter ved hjelp av en nedsenkbar merd, hvor laksen får tilgang til luft via en luftkuppel.

Akva Group har etter hvert fått mye erfaring med å holde fisken i dypet ved hjelp av ulike løsninger som å kombinere en vanlig merd med dyp fôring og tilpasset lys, eller ved bruk av tubenot.

Tre generasjoner

Selskapene bak Atlantis Subsea Farming startet sitt samarbeid i 2014 og består i tillegg til Akva Group av SinkabergHansen og Egersund Net. I mars i fjor fikk de tildelt en utviklingstillatelse.

– Utviklingstillatelsen gir oss muligheten til å teste teknologien på faktisk biomasse gjennom tre generasjoner – noe som er helt essensielt for prosjektet, står det i bloggen.

Roet seg raskt

Etter at 10.000 fisk ble satt ut i mai, tok selve senkningen av merden cirka 30 minutter. Fisken ble noe urolig midtveis i prosessen. Den roet seg imidlertid ned og gjenopprettet normalt svømmemønster etter få minutter da merden hadde stabilisert seg.

Fisken begynte å vise interesse for mat igjen neste dag.

– Så langt har resultatene vært lovende, skriver Olafsen.

Svømmehastigheten, som måles hver dag, har vært normal. Det indikerer at fisken er i stand til å fylle svømmeblæren i luftkuppelen som planlagt.

Lav dødelighet

Selskapet rapporterer også at fôringsraten og fiskens adferd under fôring er normal, og at det knapt har vært noe dødelighet.

– Meget erfarne driftsmedarbeidere fra SinkabergHansen følger nøye med på fisken hver eneste dag gjennom seks kameraer som dekker den fulle dybden i merden. Så langt har de utelukkende observert normal aktivitet og adferd, skriver Olafsen.