Målet er å få en effektiv måte å overvåke fiskebestandene langs kysten på. Det kan forskerne gjøre med en «fotoboks» som har navnet QuadEye.

Tar tredimensjonale bilder

Grønngylten har ulike mønstre i ansiktet, og nå skal forskerne finne ut om de klarer å bruke kunstig intelligens til å kjenne igjen ulike individer.

- QuadEye er utstyrt med fire kamera i et LED-opplyst kammer med 60 liter vann. Vi kan slippe oppi en grønngylt og få nøytrale, tredimensjonale bilder som er representative for denne fisken sier havforsker Kim Halvorsen i en melding.

I fjor sommer testet han ansiktsgjenkjenning av grønngylt på Austevoll.

Elsykkelbatteri

Sammen med forskerkollega Tonje Knutsen Sørdalen utviklet han ideen bak QuadEye, som får strøm fra et elsykkelbatteri.

- Tanken er at vi skal kunne ta med QuadEye på tokt eller ute i felt, og mate den med arter og individer som vi ikke har bilder av fra før, sier forskeren i meldingen.

Hvis maskinen blir i stand til å identifisere kystfisk som grønngylt og lyr, kan kysten dekkes med kamera og datamaskiner kan telle de ulike fiskene. I dag må forskerne fiske for å finne ut hvor mye fisk det er i sjøen.

Forskerne Kim Halvorsen og Tonje Knutsen Sørdalen jobber med fotoboksen for grønngylt. Foto: Erlend A. Lorentzen, Havforskningsinstituttet