Det siste produkttilfanget skal sikre både fiskevelferd og høy matkvalitet. Den er en videreutvikling av en pumpe som har høstet et par års erfaring i pelagisk industri, med gode skussmål for håndtering av død fisk.

Pumpen er en såkalt coil-pumpe, med nært slektskap til den klassiske arkimedesskruen. Til tross for nesten spektakulært mye bevegelse sett utenfra, er der ingen bevegelige deler som kan skade fisken som er på vei gjennom. Selskapet innså at potensialet strakk seg ut over pelagisk industri, og startet arbeidet med å utvikle en pumpe som blant annet kunne håndtere levende laks.

I starten var ikke laksen helt med på notene.

– Utfordringen er jo at laksen svømmer mot strømmen, forteller Roy Glomset til Tekfisk. Glomset er forsknings- og utviklingssjef i MMC First Process.

Glomset er forsknings- og utviklingssjef i MMC First Process. Foto: MMC First process

Mange bruksområder

Det patenterte styringssystemet sørger for et balansert trykk, slik at fisken knapt merker ferden gjennom. Riktig ventiltrykk sikrer en løftehøyde på rundt 5 meter for en pumpe med rørdiameter på 350 millimeter.

– En vakuumpumpe vil nok ha bedre løftehøyde. Coil-pumpen har imidlertid andre fordeler, og kan dessuten skaleres opp så langt man vil for bedre pumpeevne.

Glomset tror at pumpen kan egne seg i mange situasjoner. Både pumping til bløggebåt og håndtering av levendefisk, men også til transport av sløyd fisk til filetering og der et transportbånd kommer til kort.

– Pumpen kan kjøres med slurry og fra RSW og sikre nedkjølt fisk hele veien frem, sier Glomset, også forteller om god interesse i markedet.


Se MMC sin egen video av pumpen i drift:

«Litt som Tesla»

Selv om selskapet har lang fartstid med utstyr om bord i fiskebåter, har de også en godfot inne i oppdrett. Glomset trekker frem et økende kvalitetskrav i sjømatnæringen. I havbruk vil flytting av både sensitiv pre-smolt, smolt og bløgging være bruksområder der pumpen kan skinne.

– Pumpen blir et godt supplement til det vi allerede leverer av fiskehåndteringssystemer på land.


Les også: Cflow lanserer nytt konsept – Flowline


Teknologien skal lages bakoverkompatibel, lover han. Fremtidige oppdateringer i mykvaren på styringssystemet skal komme allerede solgte pumper til gode.

– Litt som en Tesla det der, der det jo er mye software i sving, sier han.

Ikke en berg-og-dal-bane

Der er også en god slump hardware. En solid rørkveil går i jevnt tempo, med opp til et visst nivå. Over det er det luft. Fisken blir med andre ord ikke med gjennom hele kveilens rotasjon, som forsiktig «skrur» fisken gjennom. Vann og ventiljustert luft gir et mildt undertrykk som loser fisken inn, og et tilsvarende overtrykk som dytter den ut igjen på andre siden. Midtveis er der vanlig, atmosfærisk trykk.

Trykket bygges altså jevnt opp fra undertrykk til overtrykk i løpet av de 25 til 30 sekundene det tar fisken å passere pumpen. Dette skal også føre til mindre stress og bedre dyrevelferd.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fisken transporteres gjennom disse rørene, men er ikke med på hele runddansen. Foto: MMC First Process

Svært lave nivå av stress

I september utførte Møreforsking pumpeforsøk på levende fisk, ved anlegget til Fylkesnes fisk. Testene viste lave nivå av stress, langt under problematiske grenseverdier. Stress kan blant annet måles ved blodprøver, der andelen laktater i blodet indikerer stressnivå.

– Dette samarbeidet er et godt eksempel på hvordan forskningsmiljø tett på regionalt næringslivet kan bidra med relevant kompetanse for å realisere innovasjon og produktutvikling, uttaler driftssjef i Møreforsking Finn Giske i en pressemelding.

Testet med robotfisk

Løsningen på problemet med gjenstridig laks var å øke flow i pumpen, og utvikle et spesielt styringssystem som kunne håndtere egenrådige individer.

– Vi hadde faktisk en som hadde doktorgrad på reguleringsteknikk med på laget, forteller Glomset.

Før pumpen kunne testes med laks, ble den testet med mekanisk fisk fra Sintef Ocean. En «sensor-fisk» ble sent gjennom pumpen, fullspekket med trykksensorer, g-kraftmåler og sensorikk for alt hva en fisk blir utsatt for. Og altså en runde med egg, tomater og agurk.

– Mattilsynet er jo selvfølgelig opptatt av dokumentasjon på nye ting. Det ble en veldig god rapport, da! skyter han inn.


Les også: Kontrakt til fire millioner sikrer fremtiden for ny, skånsom fiskepumpe


Mekanisk fisk ble deretter erstattet med levende fisk, denne gang i samarbeid med Møreforsking. Nå ble det lett med lupe etter hjelleblødning, risttap og andre skader. Pumpen ble testet mellom merder, og fra merd til bløggekonteiner. Som kontroll ble det etablert en merd der fisken ble håvet på tradisjonelt vis. Resultatet var slående.

– Pumpen viste seg å være mer skånsom enn håven.

Fusjonert totalleverandør

MMC First Process har levert utstyr til fiskehåndtering om bord siden midten av 1980-tallet, og har særlig rettet seg om pelagisk industri. I 2019 ble MMC fusjonert med First Process, som har levert fabrikksystemer til landanlegg siden 1990-tallet. Dette gjør MMC noe av en totalleverandør for håndtering av bearbeiding av fisk både til lands og til vanns. Selskapet har filialer i Fosnavåg, Ålesund og Haugesund.


Les også: Raudåtefisker vil prøve seg på helt ny pumpeteknologi