Gründer Leiv Midthassel i Mithal har tidligere beskrevet notvaskeren som «oppdrettsnæringens robotgressklipper».

– Vi driver nå og gjør de endelige testene av prototypene, sier Midthassel til Tekfisk.

Leiv Midthassel, gründer i Mithal, som lager notvaskeren Remora. Foto: Camilla Aadland

Bruker maskinsyn

Børsteroboten, som har fått navnet Remora, er en mekanisk innretning som bruker børster til å fjerne groe fra nøtene. Den skal gå kontinuerlig i merden og børste slik at det ikke skal være nødvendig å spyle nøtene rene.

– Vi kombinerer det med maskinsyn, og bruker det til å forsikre oss om at vi har dekket hele noten. Maskinsynet bruker vi både til manøvrering og detektering av hull. Dermed klarer vi å varsle oppdrettere i forkant om det er faremoment knyttet til rømming, sier Midthassel.

Prototypene skal leies ut til Mowi, som sa ja til å være med på testingen allerede for to år siden.

– Når vi er trygge på at de kan gå og gjøre jobben over en lang periode, skal de rett ut i produksjon, sier gründeren.

Fikk føle på økonomitørke

Håpet er å starte serieproduksjon av Remora ut på våren. De første prototypene ble laget hos Stinger Technology. Disse blir nå modifisert hos Subsea Services som har et deleid datterselskap, Reemsys, som er inne på eiersiden i Mithal.

– Vi må bygge opp trygghet for at den virker som den skal. Kvalitet er helt vesentlig for oss. Vi skal leie dem ut, og kan ikke komme med noe som er halvveis, sier gründeren.

Planen var i første omgang å sette prototypen i arbeid i merd hos Mowi tidlig i 2019.

– Dessverre har vi fått føle på økonomitørke, og vi klarte ikke å utbedre prototypene etter første testperiode vinteren 2018/2019. Men vi fikk på plass investorer i sommer, og nå håper vi å levere tidlig i 2020, sier Midthassel.

Remora kan gå vertikalt og horisontalt i merden. Foto: Mithal

Ville lage billigere løsning

Ideen fikk Midthassel da han så hvordan rengjøring av merder blir gjennomført i dag.

– Det er flere båter, mannskap og høytrykksspyling. Jeg så at dette er dyrt, og tenkte at hvis vi klarer å lage noe som er enkelt og automatisk, har vi muligheten til å gjøre noe som er økonomisk, sier gründeren.

Selv har han bakgrunn som økonom, men ved hjelp av en kompis som har jobbet med fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV), laget han en første versjon av notvaskeren.

– Vi tenkte på å bare bruke en ROV til å begynne med, men fant ut at det ikke fungerte godt nok, sier Midthassel.

I stedet utviklet han en innretning som holder seg inntil noten ved hjelp av gripeklør som tar tak og klatrer.

Forskningsprosjekt

Mithal har en innovasjonskontrakt med Sterling White Halibut, som vil teste notvaskeren i kveiteoppdrett. Her utvikles det en batteridrevet versjon for at ikke kabelen skal komme borti noe av utstyret som er i merden.

I tillegg har selskapet fått støtte fra Norges Forskningsråd til et prosjekt der de sammen med Sintef, Aanderaa og Nordlaks skal se om notvaskeren kan fungere som en plattform for sensorer.

– Vi skal utvide bruken av enheten til å måle ulike parameter i nota. Det er bra for oss at vi kan ha bevegelige sensorer, som kan gå fra bunnen av nota til toppen, og samle data kontinuerlig. Med en stor overvåkning av miljøet i merden, kan vi bidra til en bedre forståelse av biologien, sier Midthassel.

– Plass til flere

Tidligere toppsjef i AkvaGroup, Knut Molaug, har også utviklet en børsterobot. Midthassel sier at teknologien bak Remora er litt annerledes, men tror det er plass til flere leverandører av slike notvaskere.

– Jeg tror på et stort skifte i det som har vært den anerkjente måten å rense nota på, sier han.