Roboten skulle gjøre det enklere med notvask, og skulle bruke mye mindre vann enn andre notvaskere.

Selskapet fikk rundt 1,4 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge og i tillegg gikk Frøy Aqua Service og Frøy Vest inn med 700.000 kroner. Ifølge en innberetning til Sunnmøre tingrett var selskapet insolvent allerede høsten 2016, skriver Finansavisen. Selskapet begjærte oppbud i september 2018.

Bakgrunnen for problemene var blant annet at det dukket opp flere konkurrenter, at selskapet fikk problemer med underleverandører og utfordringer med selve prototypen. Selskapet pådro seg store kostnader på grunn av skader på propellene under testing. Det var også problemer med selve rammen, som skulle være vanntett, men det ble den aldri til tross for flere forsøk på utbedring, skiver avisen.

«Dette fikk store konsekvenser under testing. Den sank på grunn av vanninntrenging og vektøkning», står det i borapporten. Prototypen ble solgt til Copenhagen Subsea for 10.000 euro høsten 2018, ifølge Finansavisen.

Nøkkeltall ROVISION AS (tall i millioner kroner)
2017 2016 Endring
Inntekter 0,0 1,5 -100,0%
Driftsresultat -1,1 0,0
Resultat før skatt -1,1 0,0
Årsresultat -1,1 0,0
Driftsmargin 0,0%
Egenkapital -1,4 0,0
Totalbalanse 0,0 0,0
Langsiktig gjeld 0,0 0,0