– Prosessen med utviklingstillatelser ble et langt løp. Vi er ennå ikke ferdig med utdelingsfasen, og utviklingsløpet på prosjektene er flere år. Så langt har vi heller ikke fått noen søknader om konvertering til ordinære tillatelser, sier Anne Osland.

Osland leder tildelingsseksjonen i Fiskeridirektoratet, og var en av foredragsholderne under konferansen Norsk Industri og Tekna tirsdag arrangerte om utviklingstillatelser.

Seksjonssjefen har ledet avdelingen som har gjort førstegangsbehandling av alle 104 innkommende søknader om tillatelser.

– Vår jobb må alltid være å være lojal mot de rammene vi har fått, sa hun.

Treg start

«Alle» ble overveldet over den store mengden søknader som kom inn, og direktoratet ble tatt på senga over arbeidsmengden.

– Ingen hadde gjort dette før – vi hadde ingen å se til. Det har fordret stor grad av tverrfaglig arbeid. Vi skal forholde oss til innovasjon, økonomien og det juridiske rammeverket, sa Osland.

Ifølge henne var det også svært stor variasjon i søknadenes kvalitet og omfang.

– En utfordring er også at det er et veldig langt tidsforløp. En del av forutsetningene endrer seg underveis. Så har vi hele tiden blitt kritisert for at ting tar for lang tid. Det er ikke noe tvil om at de tok for lang tid de første to årene. Vi hadde ikke de folkene vi trengte. Det tar tid å bygge kapasitet, og sveise sammen et team. Jeg tror ikke at noen skjønte hvor stort dette var.

Anne B. Osland i Fiskeridirektoratet Foto: Anders Hannemose Furuset

80 klager, og så langt ingen søksmål

Fiskeridirektoratet ble tidligere i år ferdig med førstegangsbehandling av alle 104 søknader. Av disse har rundt 80 påklaget vedtak. Prosjekter som fikk nei påklaget, men også mange prosjekter som fikk ja påklaget, da de fikk færre tillatelser enn de ønsket.

– Så langt har vi tildelt 77,41 tillatelser med målkriterier, sa Osland.

I tillegg er det tre prosjekt de har sagt at er innenfor som ligger til klagebehandling hos Nærings- og fiskeridepartementet.

– I tillegg er det fire prosjekter som fortsatt er i prosess hos oss (Stadion Laks, Fish Globe, Wenberg og Reset), men det nærmer seg.

32 klager er avgjort hos Nærings- og fiskeridepartementet, mens de har 20 klager til behandling.

I tillegg er det 31 klager som venter på behandling hos direktoratet.

– Så langt er det ingen som har tatt ut søksmål, noe vi ser lyst på, men vi er ikke så tøffe at vi ikke skal si at det kan skje.

Her kan du høre podkast med Osland (spilt inn i fjor sommer):

Måtte ansette flere folk

Osland sa at arbeidsmengden med utviklingstillatelsene har vært svært stor.

– Vi fikk inn 104 søknader, noen av dem store som hus. Når en sender inn en søknad på 900 sider, eller sender inn søknader med egen harddisk, er det minst to hos oss som skal lese dem. En kan nesten ikke tenke hvor mye jobb det er.

Underveis måtte direktoratet ansatte flere folk, både jurister, økonomer og ingeniører. De fikk inn både erfarne søkere fra andre bransjer og nyutdannede, og valgte i stor grad å ansette nyutdannede.

– Vi har bygget opp et godt team, som vi ser god overføringsevne til ulike områder vi skal jobbe med fremover. For eksempel arbeidet med grensedragningen mellom sjø og land samt arbeidet med økte krav på fokus og standarder.

Det pågår også en prosess med å få utarbeidet et rammeverk for havbruk til havs hvor de samme folkene kan involveres.

– I tillegg er vi altså ikke ferdig med utviklingstillatelser. Det er klagebehandlinger, og senere kommer det oppfølging av tildelte tillatelser samt søknader om konverteringer, sa Osland.

– Næringens dokumentasjonstradisjon kunne vært bedre

Osland kom også med et lite hjertesukk til oppdrettsnæringen.

– Jeg synes at det er viktig å huske at dette er en veldig stor ordning – store konsesjoner og store tall. Det er svære greier. Det ville vært helt uforsvarlig om de beslutningene vi tok ikke var godt underbygget. Jeg tror kanskje at næringens dokumentasjonstradisjon kunne vært bedre. Det har noe med hvordan en utvikler en næring. Forvaltningen var ikke så opptatt av formkrav i de tiårene vi har bak oss, men dette er en ordning som i størrelser befinner seg langt ute på en planke, sa hun.

Osland har jobbet med tildelinger av laksekonsesjoner i flere tiår.

– Jeg husker at jeg delte ut den første konsesjonen Inge Berg fikk. Det var rett før jeg gikk ut i min andre svangerskapspermisjon, sa hun.

Med årene har næringen vokst betydelig, og kravene til dokumentasjon har også økt.

Osland mener at det i arbeidet med utviklingstillatelser har vært «skikkelig heftig med møter» – noe som har tatt mye tid.

– Flere av søkerne som har fått tilsagn med målkriterier, skynder seg langsomt. Søker ber om møte, og spør om «hva er det minste mulige vi kan slippe unna med». Norsk akvakulturnæring har en helt usannsynlig og grenseløs tro på møter. Vi er på full fart mot 100 møter. En skal huske at all saksbehandling foregår skriftlig, sa hun.

I vurderinger av søknader er det også det som er fått skriftlig som skal vektlegges.

Den mest åpne prosessen i direktoratet noensinne

Alle vedtak om utviklingstillatelser er blitt lagt ut i sin helhet på direktoratets nettsider.

– Vi har vært veldig åpne, og jeg tror at dette har vært den prosessen som har vært mest åpen i direktoratets historie.

Det ble også vurdert å legge ut alle søknader i sladdet form.

– Etter noen runder internt konkluderte vi med at vi ikke gjorde det. Om det blir en ny søknadsrunde blir kanskje også søknadene publisert.

Åpenheten er krevende, men gir også god transparens, færre og mindre konflikter og mindre usikkerhet, ifølge Osland.

– Oppsummert vil jeg si at vi har lært masse av prosessen om utviklingstillatelser. Vi har lært masse om kreativiteten i næringen, bølgehøyder, ulike materialvalg, og så videre. Så langt har det vært ordentlig spennende å jobbe med. Utfordrende, vanskelig og av og til utakknemlig. Det tar tid å bygge kapasitet, men vi har fått ansatt dyktige folk. Vi mener at vi har levert skikkelig håndverk i alle vedtak vi har gjort.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no: