«Godfisken» er navnet til den nye 24 meter lange arbeidsbåten til elleve oppdrettere i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Den skal utrustes med fullt bløggeutstyr, slik at laksen kan bløgges ved merdkanten og kjøles ned før den fraktes til bearbeiding på land. Planen er å bruke båten i akutte situasjoner.

Mistet laks til alger

I fjor sommer mistet Marø Havbruk 7395 laks da de fikk en algeoppblomstring. Det ble satt i gang avlusing, og så gikk det galt.

– Da vi pumpet fiskene tilbake merden, så vi at de begynte å oppføre seg merkelig og deretter dø. Ved opptørking av laksen under innpumping i brønnbåten hadde vi presset fisken inn i algeflaket, sier daglig leder Elin Tveit Sveen til Tekfisk.

Kan redde laksen som mat

Avlusingen ble avbrutt, men dersom de hadde hatt «Godfisken» på plass da, kunne de tatt ut denne fisken før den døde og slaktet den.

– I sånne tilfeller kan vi bruke båten til å ta vare på det som egentlig er mat. Vi får en bedre utnyttelse av ressursene, sier oppdretteren.

Ved algeinvasjonen i Nordland og Sør-Troms denne måneden har slaktebåten «Norwegian Gannet» trådt til for å hjelpe oppdrettere.

Noen av de glade eierne. Fra venstre: Ove Inge Vågen fra Svanøy Havbruk, Johnny Kalstad fra Osland Havbruk, Geir Karstensen fra E.Karstensen Fiskeoppdrett, Steinar Hageseter fra Flokenes Fiskefarm og Alex Vassbotn fra Steinvik Fiskefarm. Foto: Elin Tveit Sveen/Marø Havbruk

Kom sammen i krise

De elleve oppdretterne gikk sammen i selskapet Godfisken i 2015 etter et krevende år med avlusning. De lokale oppdretterne fikk ikke lenger tak i hydrogenperoksid, lusemiddelet som var mest brukt på den tiden. Samtidig forsvant brønnbåtkapasiteten til større selskaper, forteller Sveen.

– Vi så at om vi skulle overleve i fremtiden, måtte vi sikre brønnbåtkapasiteten og avlusningskapasiteten med annet enn hydrogenperoksid, sier hun.

Godfisken:

Disse selskapene er medeiere i Godfisken.

 • Steinvik Fiskefarm
 • Osland Havbruk
 • Sulefisk
 • Aqua Farms Vartdal
 • K. Strømmen Lakseoppdrett
 • Svanøy Havbruk
 • Landøy Fiskeoppdrett
 • Sandnes Fiskeoppdrett
 • E. Karstensen Fiskeoppdrett
 • Marø Havbruk
 • Nordfjord Laks Holding

Første med Thermolicer på brønnbåt

Oppdretterne investerte i «Ro Server», den første brønnbåten som ble utstyrt med Thermolicer. Det gjorde de gjennom et samarbeid med rederiet Rostein som eier båten.

For selskapene betydde det en investering på 40 millioner kroner, der de blant annet tok kostnadene med å få installert to Thermolicere om bord.

– Vi tenkte at dette var det beste utstyret da for mekanisk avlusing og det var enkelt å skifte dette ut med andre system etter hvert som nye løsninger ble utviklet, sier Sveen.

Leieinntekter ga penger til ny båt

Båten kom i drift i mai 2016, og Sveen beskriver det som en suksess.

– Vi leier ut de to thermolicerne når vi ikke bruker dem selv. De inntektene har vi brukt til å investere i beredskapsbåten, sier hun og forteller at det i denne omgangen er snakk om investeringer på oppunder 70 millioner kroner.

«Godfisken» betyr også ti nye arbeidsplasser for regionene, og det er eierne godt fornøyde med. Foto: Elin Tveit Sveen / Marø Havbruk

Merbruk og gjenbruk

Det er viktig for dem at båtene ikke bare skal kunne brukes til én ting. «Godfisken» er også rigget for fortøyningsoppdrag, og kan leies ut til andre i de periodene det ikke er behov for bløggebåt.

– Om bløgging ikke blir en suksess eller myndighetene stiller nye krav, kan den fremdeles brukes, sier Sveen.

Merbruk og gjenbruk er stikkord for de lokale oppdretterne.

– Alle i Godfisken har holdt på siden 1980-tallet og har i ryggmargen fra tidligere perioder å snu hver jækla krone vi har brukt. Vi er derfor fokusert på flerbruk, sier Sveen med en latter.

Bygget i Trøndelag

«Godfisken» er av typen NabWork 2398 og måler 24 x 11,20 meter. Marin Design står for designet av fartøyet, og båten er bygget ved Moen Marin.

Hovedmotoren er på 1000 hestekrefter, og skal sammen med to sidepropeller sørge for stor trekkraft og god presisjon i krevende farvann.

Arbeidsdekket med en lastekapasitet på 150 tonn er utrustet med to Palfinger-kraner på henholdsvis 65 og 90 tonnmeter, to dekksvinsjer på 60 og 15 tonn samt fire capstaner med en trekkraft på 3-8 tonn.

Viktige laksepriser

Sveen mener at også små oppdrettsselskaper er nødt til å investere i ny teknologi.

– Vi har ikke noe valg, men vi kunne ikke gjort det om ikke lakseprisene var så høye. Det er det som bærer alt dette, understreker hun.

Båten ble døpt 11. mai, og nå monteres bløggeutstyret slik at båten er klar i midten av juni.

Godfisken AS har investert rundt 70 millioner i båten. Foto: Elin Tveit Sveen / Marø Havbruk
Her er eierne foran båten ved dåpen. I juni kan båten settes i drift. Foto: Fo2rger