Strøm, høye temperaturer, spyling av nøter eller avlusning viser seg å være mer avgjørende for fiskehelsen enn stresset rensefisken opplever under transport, ifølge ny forskning fra Akvaplan-niva.

Ifølge en melding fra FHF gjenstår det fremdeles en del arbeid for å gjøre bruken av rensefisk mer bærekraftig.

Målte stress blant rensefisken

Akvaplan-nivas forskningsprosjekt var ment for å forske på stress blant rensefisk under transport og store temperaturendringer, for å se om det var hovedårsaken til redusert fiskevelferd etter utsett.

«Behandlinger som transport, utsett i merd, endringer i temperatur skaper stress. Man må ha kunnskap for å unngå at dette skal akkumuleres og gå over til kronisk stress», står det på FHFs nettsider.

Er frakt av rensefisk skadelig for dem?

Prosjektet ble inndelt i fire områder. Rognkjeks og berggylt ble separert i forskningen. De to første forskningsområdene undersøkte om stress under transport førte til økt dødelighet for de to fiskeslagene etter utsett.

De to andre forskningsområdene handlet om hvordan berggylt og rognkjeks tålte endringer i miljø som temperatur, lys og salinitet.

Ikke økt dødelighet blant rognkjeks

Resultatet viste at rognkjeksen håndterer transport til merd bra. Fisken ble stresset under transport, mest da den ble håndtert inn i transportmiddelet. Deretter roet fisken seg dess lengre reisen var.

Tidligere studier har vist at stresset øker under transport.

«Det ble ikke påvist sammenheng mellom stressnivået på rognkjeksen under transport og dødelighet etter utsett», står det i meldingen.

Rognkjeks har derimot økt dødelighet ved andre forhold i sjø som for eksempel økt temperatur kombinert med sterk strøm ved lokaliteten.

Rognkjeks tåler ikke avlusning

Studien til Akvaplan-niva viste samtidig at transportstress likevel kan ha negativ effekt på fiskens robusthet de første ukene etter utsett. Men dette skal ikke ha vært hovedårsaken til dødeligheten i undersøkelsen.

Det ble også funnet at rognkjeks som ble satt ut like før en avlusning, ikke taklet behandlingen.

«Ved økende mengde lus er det altså ingen god strategi å sette ut rensefisk og håpe på å utsette en avlusning».

FHF mener at strategien derfor bør være å unngå utsett av rensefisk ved høye lusenivåer, og i stedet fiske rensefisk ut av merdene. Oppdretterne må heller prioritere tidlig utsett av rognkjeks når lusenivåene er lave.

Berggylten er sårbar

Forholdene på lokalitetene er viktigere for overlevelsen av berggylten enn stresset ved transport, fant forskningsprosjektet. Strøm og høye temperaturer påvirker fisken, og ga økt risiko for dødelighet.

«Berggylten er følsom for stress påført i kar i forbindelse med klargjøring for transport, som kan være knyttet til nedtapping av kar og trenging».

FHF skriver også at transport under gunstige forhold, som i brønnbåt med åpen sirkulasjon, vil berolige berggylten.