De 61 millionene som ble bevilget til næringene som tilskudd, ble fordelt på 47 forskjellige søknader. Midlene gikk for det meste til oppdrettsselskaper og tilknyttede næringer.

Det er to oppdrettsselskaper som står for de fire største tilskuddene fra Innovasjon Norge (IN) i 2019. På toppen finner vi Bulandet Miljøfisk som fikk 20 millioner kroner i tilskudd innen kategorien 'miljøteknologi'.

Innovasjon Norge har lagt miljøgevinst i grunn for å få uttelling i form av både tilskudd og lån.

Slik vil Bulandet Miljøfisk sitt landbaserte oppdrettsanlegg se ut i framtiden. Tomten gjøres for tiden klar. Foto: Illustrasjonsbilde

Tomten er klar denne måneden

Bulandet Miljøfisk mottok de 20 millionene for å teste ut et landbasert oppdrettskonsept, med gjennomstrømningsanlegg på Bulandet i Askvoll kommune.

– Nå holder vi på med pilotutviklingen som omhandler bygging og testing av en firekarsgruppe. Først skal tomten gjøres klar, så nå holder vi på med graving og sprengning der, sier daglig leder i Akvahub, Asbjørn Dykorn Løland til IntraFish.

Akvahub er FoU-avdelingen til Bulandet Miljøfisk.

Selskapet forventer at tomten er klar i løpet av januar, og vil deretter jobbe med å utruste og sammenstille anlegget i vår og sommer.

Kunne ikke gjort det uten tilskuddet

Løland forteller at det har vært veldig viktig for Bulandet Miljøfisk å få dette tilskuddet fra Innovasjon Norge.

– Det var en forutsetning for å få med oss kapital og investorene vi var i dialog med. Tilskuddet var en utløsende faktor. Vi hadde ikke kommet i mål uten, og vi hadde i hvert fall ikke kommet like langt som vi nå har, sier han.

Mål om å ha fisk i anlegget innen 2020

Løland forteller at det er vanskelig å være spesifikk med når anlegget vil være ferdig, men at selskapet håper at det er fisk i anlegget innen 2020.

– Da starter pilotperioden, som blir et prosjekt over tre år. Der vil vi dokumentere drift, utarbeide gode driftsprotokoller og teste funksjonaliteten til anlegget. Så justerer vi i oppskaleringen.

Selskapet samarbeider med Akvahub, NORCE og UiB om forskning og utvikling ved lokaliteten, Gjørøy N, som er tildelt fem landbaserte konsesjoner. Bulandet Miljøfisk fikk også den fjerde største tildelingen på tre millioner kroner som et investeringstilskudd til anlegget.

Andfjord skal også bygge landbasert

På annenplass over største tilskudd finner vi Andfjord Salmon i Nordland. Selskapet fikk 10 millioner kroner for å utvikle sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Andøya i Vesterålen.

Andfjord Salmons anlegg er senket til havnivå og skal benytte seg av gjennomstrømningsanlegg. Selskapet fikk også fjorårets tredje største tilskudd på fire millioner kroner, som et 'investeringstilskudd' til samme prosjekt.

Prosjektene blir større og større

Aase–Merete Remøy er seniorrådgiver i Innovasjon Norge og jobber med lån og tilskudd for blå næringer. Hun forteller hvordan tilskuddene har fordelt seg de siste årene for oppdrett:

– I 2017 og 2018 så vi et lavere engasjement fra havbrukssektoren, mens enhetene som ble søkt om ble større og større. Vi gjorde det også til et utgangspunkt at vi ikke ville finansiere biomasse. Vi har ikke vært like involvert på denne fronten som vi er i fiskeriene, av den grunn.

Remøy forklarer at dette forandret seg for tre år siden da oppdrettere begynte å søke til Fiskeridirektoratet om utviklingstillatelser. Da ble Innovasjon Norge med på å gi flere utviklingstilskudd til en rekke ulike landbaserte anlegg, oppdrettsprosjekter til havs og andre utviklingstillatelser.

Har ikke endret policy for lån og tildeling til blå næringer

Hun viser til at enkelte store prosjekter som søker om tildeling fra IN innen oppdrettssektoren gjør at tildelingssummen varierer fra år til år.

– På samme måte som at en ringnotbåt kan koste mange millioner i lån, koster store oppdrettsprosjekter til havs også millioner. Det gir veldig store utslag i årene de søkes om.

Remøy avslutter med å si at IN ikke har endret politikken for tildeling av tilskudd og lån for oppdrett- og fiskernæringen.

– Innovasjon Norge vil ikke minke støtten til blå næringer, sier hun.

Et utsnitt av fordelingen av tilskudd og lån til ulike næringer fra Innovasjon Norge i 2019. Fiskeri og havbruk får mest støtte i hele landet. Foto: Skjermbilde / Innovasjon Norge.

Totalt sett mindre støtte

I 2018 ble det ble lånt ut 548 millioner kroner mer fra Innovasjon Norge enn det ble gitt i 2019. Da mottok fiskeri og havbruk hele 1.664 millioner kroner i form av lån.

Samtidig minket også tilskuddssummen med 10 millioner kroner, fra 71 millioner kroner i 2018 til 61 millioner kroner i fjor.

Fiskeri- og havbruksnæringen mottok 1,116 milliarder kroner fra Innovasjon Norge i 2019 fordelt på 159 forskjellige lån. Det var i hovedsak fiskerinæringen som mottok de største lånene fra Innovasjon Norge, likt 2018.

Her er de ti bedriftene som fikk størst tilskudd:

Selskap: Tilskudd i mill. kroner: Type tilskudd: Bransje:
Bulandet Miljøfisk 20 Miljøteknologi Fiskeri/oppdrett
Andfjord Salmon 10 Miljøteknologi Fiskeri/oppdrett
Andfjord Salmon 4 Investeringstilskudd Fiskeri/oppdrett
Bulandet Miljøfisk 3 Investeringstilskudd Fiskeri/oppdrett
Billund Aquaculture 2,8 Utviklingstilskudd – næringsmiljø Fiskeri/oppdrett
Hemmingodden 2,75 Investeringstilskudd Maritim- og hotellvirksomhet
Nordnes 2,4 Miljøteknologi Fiskeri/oppdrett
Urchinomics Solutions 2 Utviklingstilskudd – næringsmiljø Fiskeri/oppdrett
Niri 1,8 Bedriftsutviklingstilskudd Fiskeri/oppdrett
Njord Aqua 0,75 Bedriftsutviklingstilskudd Tilknyttet fiskeri og oppdrett