Første leveranse er i juni 2021 og siste i mai 2022. Dette er samlet sett den største kontrakten både Sletta Verft og FSV Group noensinne har inngått, går det fram av en pressemelding fra verftet fredag formiddag.

Det nye fartøykonseptet, som er spesielt utviklet for mindre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. Det nye fartøydesignet har lagt stor vekt optimal skrogutnyttelse for å gi best mulig lastekapasitet, stabilitet og sjøegenskaper, går det fram av meldingen.

FSV Group ble etablert i Molde i 2011. Flåten består i dag av ni spesialfartøy inklusiv en lekter, som driftes og leies ut til ulike operasjoner som sleping, frakt, bistand til installasjon og inspeksjon av oppdrettsanlegg, samt ROV- og subseaoppdrag.

Selskapet har i tillegg leid inn servicefartøy fra andre servicebåtrederi for å håndtere en økende oppdragsmengde, opplyses det.

Selskapet har også to fartøy under bygging på Sletta Verft som leveres i oktober 2020 og mai 2021, i tillegg til ordren på fem nye fartøy. Det er opsjon på kansellering av de tre siste fartøyene.

Molde-selskapet har operasjon både i Norge og Canada.

- Dette er samlet sett den største kontrakten Sletta Verft har vunnet og dette sikrer arbeid i lang tid fremover, sier daglig leder ved Sletta Verft, Kåre Sletta, i pressemeldingen.

Kontraktsignering mellom FSV Group og Sletta Verft: Fra venstre ser vi representanter fra FSV Group – Endre Brekstad (teknisk sjef), Per Olav Myrstad (styreleder) og Arild Aasmyr (daglig leder). Fra høyre: Representanter fra Sletta Verft AS – Lars Liabø (styreleder) og Kåre Egil Sletta (daglig leder). Foto: Sletta Verft