Rundt 90 prosent av klimaavtrykket fra norsk laks kan relateres til fôr. Eide fjordbruk er verdens første sertifiserte produsent av karbonnøytral laks, og er i ferd med å lansere karbonnøytrale Salmon Zero som en egen merkevare.

Forsøksstasjonen har to forsknings- og utviklingstillatelser for laks.

Grønn satsning

Daglig leder Sondre Eide forteller i en pressemelding at oppkjøpet gir nye muligheter.

– Ved å innlemme Norsk marin fisk i vårt konsern styrker vi vår videre satsing på grønn utvikling og produksjon av sjømatprodukter som forbrukerne i stadig større grad etterspør, sier han i meldingen.


Les også: Sonaren videreutvikles for oppdrettsnæringen


Langt fremme

Eide forteller at Nordfjord Forsøksstasjon er langt fremme på forskning rundt fermenterte vegetabilske råvarer, tare- og insektmel, og at det kan bidra til redusert klimaavtrykk fremover.

– Dette er en viktig og strategisk investering som forbedrer vår posisjon som fremtidsrettet matprodusent av laks innen bærekraft, teknologi og kvalitet, sier han i meldingen.

Norsk Marin fisk har tre lokaliteter i Nordfjord, og Eide fjordbruk mener regionen egner seg godt til både matproduksjon og forsøksvirksomhet. Sistnevnte ønsker de nye eierne å viderefør og videreutvikle, trolig godt hjulpet av pågående kommunale planprosesser.

Vil være klimapådriver

– For oss er det avgjørende å være en pådriver for å utvikle næringen i ytterligere klimavennlig retning. Laksen har allerede et lavt karbonavtrykk sammenlignet med andre animalske proteinkilder, men i fremtiden skal vi få dette karbonavtrykket ytterligere ned, sier Eide i meldingen.


Les også: Nær 30 søknader om visningstillatelse venter på svar – se hele listen