Aquabyte har utviklet en metode for automatisk telling av lakselus ved bruk av kamerasystemer fra Imenco Havbruk. Disse kombineres med en programvare basert på maskinlæring.

Eide Fjordbruk vil bruke Aquabyte sitt system for automatisk lusetelling.

- Automatisk lusetelling er et stort steg i den digitaliseringen næringen nå går inn i, sier daglig leder Sondre Eide i Eide Fjordbruk i en pressemelding.

Selskapet produserer rundt 12.000 tonn laks og regnbueørret i året.

- Sammenlignet med manuell telling, som er standarden i dag, vil dette gi oss bedre data, noe som vil gjøre oss bedre rustet til å gjøre riktige tiltak, fortsetter Eide.

Eide Fjordbruk søker nå Mattilsynet om dispensasjon fra gjeldende forskrift for å kunne bruke tall fra automatisk lusetelling til ukentlig innrapportering av lusetall. De viser i søknaden blant annet til at Aquabytes system har blitt testet på ulike lokaliteter i mange måneder. Også Stingray jobber med automatisk telling av lus.

Aquabyte har nylig hentet inn 90 millioner kroner til videre vekst.

Både Sondre Eide og Aquabyte er med på Tekfisk-arrangementet Fremtidens havbruk på tirsdag. Mer informasjon får du her.