Det kommer fram i en pressemelding fra Elanco Animal Healths norske avdeling i Bergen.

Økningen i produksjonskapasiteten gjøres for å møte økt etterspørsel etter vaksiner mot laksesykdommen pankreassykdom (PD).

– Det store behovet for vaksiner som kan begrense utbredelsen av Salmonid alphavirus (SAV) og påfølgende sykdom (PD), er bakgrunnen for utvidelsen av Elancos produksjon av DNA-vaksinen Clynav, skriver Elanco i pressemeldingen.

Selskapet forventer å kunne produsere omtrent tre ganger mer Clynav årlig innen 2021 sammenlignet med 2019.

– Samlet sett vil vi øke produksjonskapasiteten for Clynav med rundt 60 prosent i 2021 sammenlignet med 2020 for å tilfredsstille etterspørselen fra havbruksnæringen, uttaler global direktør for Aqua i Elanco, Jacobo Minutti, i meldingen.

Mattilsynet kom i juni med sin årsrapport for 2019.

I rapporten står det at av de listeførte sykdommene er det særlig parasitten lakselus og virussykdommene Pankreassjukdom (PD) og Infeksiøs lakseanemi (ILA) som preger sykdomsbildet i næringa:

«Det pågår to PD-epidemier i Norge forårsaket av to varianter av PD-viruset (SAV 2 og SAV 3). Sykdommen begrenses gjennom etablering av kontrollområder der sykdommen er etablert. Det er en grunn til bekymring at PD-varianten SAV2 for første gang er påvist i Rogaland, og det er fortsatt utbrudd av denne varianten i Trøndelag. Disse områdene grenser til områder som i dag er fri for PD».

Fra 1. juli i år må all laksefisk som settes ut i området fra Taskneset (Fræna) i sør til Langøya på Kvaløya (Sømna) i nord, ha gjennomgått obligatorisk vaksinering mot PD. 3.

Fakta pankreassykdom (PD)
  • PD forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus og er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i Norge i dag.
  • Det er per i dag seks kjente subtyper av Salmonid alfavirus (SAV)
  • Sykdommen har en typisk smittsom opptreden med spredning innen et anlegg, til andre anlegg innen samme fjordsystem og ved transport av infisert fisk. Fiskegrupper kan imidlertid være infisert med virus uten at det utvikler seg til et sykdomsutbrudd
  • De fleste utbrudd blir diagnostisert i perioden mai til oktober, men sykdommen blir påvist hele året. Utbrudd kan være langvarige og dødeligheten kan bli svært høy
  • Det første kliniske tegn på PD er ofte at fisken brått slutter å spise. Syk fisk står gjerne tett i tett i vannoverflaten mot strømretningen. Det kan gå 2–3 uker før den begynner å dø.
  • Syke individer har ofte store muskelskader som også rammer spiserørsmuskulatur. Skader i hjerte og kroppsmuskler hemmer blodsirkulasjon og påvirker svømmeadferd. Muskelskadene kan gi dårlig slaktekvalitet på fisk som slaktes etter utbrudd. Det blir kroniske skader i bukspyttkjertelen (pankreas) som reduserer fiskens produksjon av fordøyelsesenzymer og fører til redusert tilvekst.

Kilde: Veterinærinstituttet

Les også flere saker fra IntraFish:

Mattilsynet: Fiskehelsen i oppdrettsanlegg må bli bedre

Økt vaksinering hittil i 2020

Sjømat Norge fikk ingen utsettelse av PD-vaksinering for Midt-Norge