82 søkere meldte seg til 30 studieplasser på studiet «ledelse i havbruksoperasjoner» i fjor.

Det går fram en pressemelding fra Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Ytre Namdal. Dette studiet hadde oppstart i fjor høst, og nå utvider de med «ledelse i sjøbasert akvakultur».

Tidligere har man ikke hatt muligheten til å ta en høyere fagutdanning innen havbruk, står det i meldingen.

Dermed tilbyr fagskolen på Rørvik i Nærøysund kommune sammen med havbruksnæringen det de kaller «morgendagens lederutdanninger til en næring i rask utvikling». Utdanningene er de første av sitt slag i Norge.

Med hele 82 søkere på 30 studieplasser til studiet «ledelse i havbruksoperasjoner», kan man trygt si at det var et ønsket tilbud, skriver skolen i sin melding .

Kåre Kvaløy, avdelingsleder ved Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Ytre Namdal. Foto: Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Ytre Namdal

Enda et tilbud

– Vi har troen på at nyeste studiet blir enda mer populært, uttaler avdelingsleder ved skolen, Kåre Kvaløy i meldingen og legger til at studiene anses å være en milepæl og et gjennombrudd for havbruksnæringen.

Fellesnevneren for begge studiene er ledelse. Her lærer man ikke å skru sammen en bolt, men hvorfor man skal skru sammen bolten, lyder det i beskrivelsen fra skolen.

Foruten at ledelse går igjen som en rød tråd, er det spesielle at studiet kombinerer teknologi og biologi. I praksis betyr det at den som jobber på servicebåten skal forstå fiskehelse – samtidig som den med utdanning innen fiskehelse skal forstå brønnbåter og de begrensningene som de har. En slik tverrfaglig tilnærmelse er helt unik mener Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Ønsket av næringen selv

– Fra næringen selv pekes det på viktigheten av at utdanningsinstitusjonene er tett på næringslivet. Derfor har vi hatt samlinger både i Namdalen og på Frøya. Det ønsker vi å fortsette med, sier Kvaløy videre i meldingen.

En av de som har bidratt med innspill til utdanningen er Frode Lauritzen i SinkabergHansen. Han mener utdanningen vil få betydelig verdi for havbruksnæringen på sikt.

– Det trenger nødvendigvis ikke være våre egne ansatte, ettersom oppdretterne gjerne samarbeider med uavhengige serviceselskap når praktiske operasjoner skal gjennomføres. Slik vil det ha åpenbar betydning at kompetansen til ledere ute på sjøen løftes, sier Lauritzen i pressemeldingen.