Siden det kom nytt lovverk i 2016 som gjorde det enklere med landbaserte oppdrettsanlegg, har konseptet blitt populært hos mange oppdrettere.

To i gang

Flere faktorer har gjort landbasert lakseproduksjon populært for oppdrettere. Blant annet gratis konsesjoner og at mange oppfatter at landbasert produksjon skal gi mindre lakselus og som bedre for miljøet og fiskehelsen, skriver IntraFish.

Men finansiering av landprosjektene kan være en utfordring. Usikkerhet rundt lønnsomheten og mengden produsert laks, fører til at bankene er restriktive med lånefinansiering.

IntraFish laget i fjor en oversikt over landbaserte matfiskanlegg på gang i Norge. Der var det 17 aktører. To av dem har i år begynt å bygge anlegg eller er i gang med produksjonen. Men flere aktører nærmere seg realisering av prosjektene deres.

Norges første matfisk anlegg på land er i drift

I slutten av mai mottok Fredrikstad Seafood, i byen med samme navn, om lag 100.000 smolt på 100 gram. Og med det var Norges første oppdrettsanlegg på land i drift. Erik Heim er initiativtageren bak prosjektet. Selskapet bruker resirkuleringsanlegg (RAS).

Fredrikstad Seafood er et datterselskap av Nordic Aquafarms. Første fase, som anlegget nå er i, har en produksjonskapasitet på rundt 1500 tonn laks. Men utvidelsen av anlegget til endelig prosjektert størrelse på 6000 tonn, lar vente på seg.

– Vi har besluttet å utsette utvidelsen av anlegget i Fredrikstad. Per i dag skal vi drifte de to modulene (i Fredrikstad og i Danmark) vi har på land, og heller komme tilbake til spørsmålet om utvidelse senere, sier administrerende direktør i Nordic Aquafarms, Bernt-Olav Røttingsnes.

Bernt-Olav Røttingsnes Foto: Haakon Nordvik

– Grunnen til det er at vi har mange større prosjekter nå, og vi fokuserer på prosjektene i USA. Samtidig vil vi sørge for god drift i Fredrikstad, og det er tilstrekkelig i dag.

Vil drive landanlegg i USA

Nordic Aquafarms søker nå om å drive landanlegg i USA. Selskapet håper på å drive i statene Maine og California.

Kunngjøringen om selskapets planer for å drive landanlegg i Maine kom januar 2018. Da meddelte selskapet at anlegget skulle ha kapasitet på 33.000 tonn utbygget, og koste omtrent 4 milliarder dollar.

– Vi er fortsatt i søkefasen i Maine. Alle søknadene våre er sendt inn, og ansett som komplette av etatene der. Vi venter på saksbehandling, og jobber samtidig med planleggingen for å legge grunnsteinene når godkjennelsen er på plass.

SVÆRT: Nordic Aquafarms satser stort på oppdrett på land. Foto: Nordic Aquafarms

Tar kunnskapen med seg videre

Røttingsnes forteller at Nordic Aquafarms lærer nye ting om landbasert oppdrett hver dag ved lokaliteten til Fredrikstad Seafood.

– Vi har så langt hatt ekstremt lav dødelighet. Vi har riktignok bare hatt fisken i anlegget i en knapp måned, så det er altfor tidlig å si noe om hva vi har lært av prosjektet, sier han.

– Så langt har vi to landanlegg i drift – i Fredrikstad og Danmark. Begge stedene har vi opparbeidet oss kunnskap om bygging, drifting og ansvarsoppgaver. Vi tar med oss masse nyttig erfaring til USA fra det vi har gjort her.

– I disse dager legger vi også mye ressurser i planlegging. Når du satser stort vil selv små feil kunne få store konsekvenser.

Andfjord

20. juni i år begynte byggingen av Andfjords landbaserte anlegg på Andøy i Nordland. Et tyvetalls aksjonærer og medarbeidere skal ha vært til stede da byggingen startet, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Arbeidet med anlegget som fullt utbygd har kapasitet på 10.000 tonn, har startet etter noen utsettelser.

– Vi har begynt utbyggingen. Vi er i gang med det første bassenget vårt. Det rommer 30.000 kubikk og er laget i kompositt. Vi er igangsatt og fullt finansiert, forteller styreleder Roy Bernt Pettersen.

NYTT I NORD: Andfjords matfiskanlegg på land slik det skal se ut. Det skal bygges ut på Andøya. Foto: Ben-Tommy Eriksen/ Andfjord

Han opplyser til IntraFish at selskapets forventninger om å ha første byggetrinn ferdig neste år blir oppfylt, og at anlegget er klart for smolt i juni 2020.

– Etter alle årene med planlegging og prosjektering, var dette spesielt. Det er ikke tvil om at dette var stort. Nå er vi i gang, sier Pettersen i pressemeldingen.

Aquaculture Innovation

Aquaculture Innovation eies av Norsk Havbrukssenter. I fjor meldte selskapet om at de var tidlig ute i prosessen med anlegget på Brønnøy i Nordland som fullt utbygd har en produksjonskapasitet på 10.000 tonn. Selskapet foretok mulighetsstudier på tidspunktet.

Daglig leder Rolf Nordmo opplyste da til IntraFish at de hadde utarbeidet en omfattende mulighetsstudie for området rundt det planlagte anlegget med fôrfabrikk og kaiområde.

Anlegget kommer til å benytte seg av flo og fjære for å drive vann gjennom anlegget.

IntraFish har ikke lyktes å få kommentar fra selskapet om status per nå.

Bulandet Miljøfisk

– Nå venter vi på behandling av søknaden vår om støtte fra Innovasjon Norge. Vi sendte inn søknaden vår tidlig i juni. Den skal først behandles lokalt av det som kommer til å bli Vestland fylkeskommune, og deretter skal den behandles sentralt i Oslo, forteller prosjektleder akvakultur i Bulandet Miljøfisk, Ola Sveen.

Han forteller at prosjektet på Askvoll i Sogn og Fjordane går sakte, men sikkert fremover. Pilotanlegget vil benytte seg av et gjennomstrømningsanlegg, med gjenbruk av vann. Ikke et RAS-anlegg som IntraFish har meldt tidligere. Fullt utbygd skal kapasiteten være 5.500 tonn.

I fjor meldte selskapet at de var i konkrete forhandlinger med aktuelle investorer for prosjektet. Sveen forteller at denne prosessen har gått rimelig bra.

– Vi er fornøyd. Det er ikke enkelt å få med investorer, men får vi Innovasjon Norge med på dette, tror jeg det går veien. Da blir det mye lettere å få med seg banker og forsikring.

– Vi kommer tidligst til å få svar på søknaden vår i august. Gitt at vi får søknaden innvilget, vil vi kunne starte byggingen utover høsten.

Enprotech

Den belgiske aktøren Enprotech BVBA ønsker også å bygge landanlegg i Norge. I fjor hadde selskapet planer om å bygge et anlegg for 10.000 tonn i Kautokeino.

IntraFish har kontaktet Enprotechs konsulent Ole Morten Sundnes angående progresjonen i prosjektet, men han ønsket ikke uttale seg. Han sier imidlertid at han vil komme tilbake til Enprotechs prosjekt utover høsten.

Gigante Salmon

På høsten i fjor meldte Kjell Lorentsen i Gigante-konsernet at Gigante Salmon jobbet med omregulering og konsekvensutredning for tre planlagte anlegg i Nordland. Alle bygger på samme konsept om å bygge på mindre øyer med nær kontakt til sjøen.

Han forteller at fremdeles jobber med planlegging og at prosjektet tar tid. Han ønsker ikke å si noe om størrelsen.

I 2017 sa Lorentsen at Gigante Salmon ønsket å bygge høsten 2018 eller 2019, men selskapet har hatt regulatoriske utfordringer.

MELLOM ØYENE: Slik ser Gigante for seg at anlegget på Verholmen kan bli. Foto: Illustrasjon Boarch arkitekter

Havlandet

INC-Gruppen er hjernen bak Havlandet i Florø i Sogn og Fjordane. I fjor høst mottok selskapet 15 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for et landbasert RAS-anlegg med en årlig produksjon på 200 tonn.

– Den langsiktige planen er å bygge et landbasert oppdrettsanlegg med en årlig produksjon på 10.000 tonn laks på +/- 5 kilo, skrev selskapet i en pressemelding på tidspunktet.

IntraFish har ikke fått kommentar fra selskapet om progresjonen i prosjektet.

Hjelvik Matfisk

Selskapet fikk klarsignal fra Møre og Romsdal fylkeskommune i 2017 til å bygge ut et landanlegg i Rauma. Tillatelsen innebar en produksjon på 2000 tonn laks i året.

I selskapets søknad het det at prosjektet skulle ha en trinnvis utbygging og at det skulle stå ferdig i løpet av 2019.

Daglig leder Sverre Pedersen har tidligere meldt at finansiering av anlegget var på plass, men IntraFish har ikke klart å komme i kontakt med selskapet i forbindelse med denne saken.

Kobbevik og Furuholmen

I 2017 søkte Kobbevik og Furuholmen Oppdrett til Mattilsynet om å etablere et landanlegg for produksjon av 10.000 tonn postsmolt/matfisk i året. Søknaden ble avslått av etaten, og grunnlaget skal ha vært bekymring for smitte til nærliggende anlegg.

Etter selskapet påklaget beslutningen til Mattilsynet, opphevet de avslaget i februar i år. Hordaland fylkeskommune har også gitt godkjennelse til prosjektet.

Selskapet vil bygge anlegget på Årskog i Fitjar kommune.

– Vi begynner nok ikke med bygging før til høsten og vi prosjekterer fremdeles, sier daglig leder Ingebrigt Gunnar Landa.

Losna Seafood planlegger for minst 90.000 tonn

Tidligere oljeservicemann Geir Nordahl-Pedersen solgte oljeserviceselskapet AGR for andre gang i 2004. Dagens Næringsliv estimerte at salget ga Nordahl-Pedersen rundt 100 millioner kroner. I dag er han styreleder i Losna Seafood, og det er gjennom dette selskapet han nå har startet prosjekter rundt landbasert oppdrett.

Sist gang IntraFish spurte ham om planene for anleggene i Solund, Øygarden og Averøy ønsket han ikke uttale seg nøyaktig. Men det gjør han nå – og produksjonsvolumet ligger på minst 90.000 tonn laks i året.

– Vi venter fremdeles i disse dager på godkjennelse av søknaden vår for Solund i Sogn og Fjordane. Jeg tror ikke den er langt unna. Vi søkte opprinnelig om 50.000 tonn for anlegget, men vi senket senere mengden til 28.600 tonn i året. Grunnen til det, var at anlegget var litt for stort, sier Nordahl-Pedersen.

Alle anleggene som planlegges vil bli bygget med gjennomstrømningsanlegg.

Øygarden og Averøy skal søkes

Utsiktene for lokalitetene ved Øygarden og Averøy venter fremdeles på å søkes om.

– Vi venter på reguleringsplan i Øygarden og på Averøy. Der trengte vi omregulering i næringsområdet rundt anlegget. Vi trengte litt plass til bygninger og diverse.

Han tar sikte på at anlegget på Øygarden vil ha en kapasitet på 30.000 tonn. Lokaliteten på Averøy har Losna Seafood derimot ikke bestemt seg for størrelsen på enda, men antar den vil være på størrelse med, om ikke større en Øygarden.

– Grunnen til at vi søker om så store produksjonsvolumer er at laksen i disse lukkede merdene hverken får smitte eller andre plager. Det gjør at vi kan lage storproduksjon og drive industri. Det er det vi prøver på her, sier Nordahl-Pedersen.

All-in og bygger alt på en gang

I motsetning til de fleste andre aktører som bygger landbaserte oppdrettsanlegg, har Nordahl-Pedersen bestemt seg for å bygge ut hele anlegget med en gang og ikke i byggetrinn.

Han er usikker på når anleggene vil stå ferdig.

– Det første vi venter på er konsesjonstildeling. Etter det så regner vi med at byggetiden ligger på ett og et halvt til to år.

Nordahl-Pedersen sier til IntraFish at Losna Seafood har søkt patent på teknologien som vil benyttes i anleggene i 40 land. Han informerer samtidig at selskapet beregner 34 øre per kilo i strømkostnader i oppdrettet.

– Hvordan finansierer dere disse store prosjektene?

– Det ønsker jeg ikke gå ut med. Per i dag, kan jeg bare fortelle at vi har en plan for dette, sier han.

Salmofarms (tidligere Akvafarm Rjukan)

Initiativtagere til anlegget i Rjukan i Telemark er Carl Ivar Holmen og Sophus Jacob Kielland. For fire år siden sa de til NRK at de ville bygge et anlegg på 8.000 tonn, med produksjonsstart 2017. Det har i flere omganger blitt utsatt.

I en sms til IntraFish i fjor opplyste Holmen at selskapet drev med prosjektering. Byggestart var planlagt våren 2019 og anlegget skulle produsere 5.000 tonn laks årlig. Alle tillatelser samt finansiering var på plass ifølge Holmen.

IntraFish har ikke lykkes med å kontakte Salmofarms.

Salmon Evolution

Selskapet eies av Romsdalsfisk og fikk konsesjon for landbasert anlegg sommeren 2018 på Fræna i Møre og Romsdal. Ingjarl Skarvøy kunne i fjor fortelle at tomt og tillatelser var på plass. Men selskapet prosjekterer fremdeles anlegget.

– Oppstarten på byggingen er avhengig av hvor langt vi kommer med prosjekteringen. Finansieringen er på plass for første fase av anlegget, og vi gjør forberedelser til neste emisjon, sier Skarvøy.

PÅ MØTEKYSTEN: Salmon Evolution skal bygge landbasert matfiskanlegg på Indre Harøy i Fræna i Møre og Romsdal. Foto: Pressefoto

– Første byggetrinn, som vi jobber med nå, er på 7.200 tonn. Hele anlegget, med kapasitet på 28.800 tonn i året, har vi sett for oss skal realiseres i tre byggetrinn. Når hele anlegget vil stå klart er det tidlig å si noe om, men vi snakker nok rundt 2024 eller 2025.

I en tidligere uttalelse til IntraFish opplyste Skarvøy om at selskapet håper på å ferdigstille første fase av anlegget i 2021. Anlegget er planlagt som et gjennomstrømningsanlegg, med gjenbruk av vann. Selskapet ansatte nylig Odd Tore Finnøys som administrerende direktør.

Salmo Terra

Harald Schreiner Fiksdal er initiativtager bak anlegget som skal bygges i Øygarden i Hordaland med en kapasitet på 8.000 tonn. Han har bakgrunn i oljeserviceindustrien, men så potensialet i oppdrettslaks etter han tok sluttpakke.

I 2018 hadde selskapet konsesjon på plass og la opp til byggestart tidlig i 2019, men Salmo Terra måtte nylig utsette byggeprosessen.

– Vi blir forsinket med byggingen, men har god dialog med flere norske investorer. I løpet av høsten skal alt være på plass, sa administrerende direktør Harald Schreiner Fiksdal i Salmo Terra nylig til IntraFish.

Selskapet var opprinnelig i dialog med én stor investor som ønsket å finansiere prosjektet. Nå går Salmo Terra ut til flere. Fiksdal ønsker ikke gå i detaljer om antall investorer eller beløp de henter inn.

Gråkjær er totalentreprenør for RAS-anlegget.

Seafood Group

Petter B. Olsen er styreleder i Seafood Group og initiativtager til prosjektet på Sund i Hordaland som fullt utbygd har en årlig kapasitet på 6.500 tonn. Selskapet ser ut til å ha møtt på en blindvei i saksbehandlingen hos fylkesmannen.

– Situasjonen er den samme i år som den var i fjor. Søknaden vår har ikke blitt behandlet, og ligger fastlåst hos fylkesmannen. Slik vi oppfatter det forveksler de hvilken plan i kommunen som gjelder for vår søknad, sier Olsen til IntraFish.

Han forteller at selskapet søker utslippsløyve. Prosjektet er satt på vent inntil videre. Anlegget er planlagt som et RAS-anlegg med lengdestrømsrenner.

Tomren Fish

Tomren Fish har tillatelse til å drive landbasert oppdrett på Trohaugen i Vestnes kommune i Møre og Romsdal. Selskapet har fått tillatelse til å produsere 10.000 tonn på området. Ifølge tidligere uttalelser er det snakk om et anlegg med tre byggefaser.

I en tidligere uttalelse til IntraFish informerte initiativtager Jørgen Borthen om at et av kriteriene for tillatelsen var at selskapet startet byggingen sent i 2019 eller i begynnelsen av 2020.

– Det skal være et styremøte før helgen der det blir tatt avgjørelse om fremdrift og partneravtale, skriver Borthen i en epost til IntraFish.

Han opplyser også at selskapet ikke kan si noe konkret om byggeprosessen nå, men de satser på byggestart tidlig 2020. Anlegget er et RAS-anlegg.

Vadheim Akvapark

Det danske fôrselskapet Aller Aqua står bak planene på anlegget i Høyanger i Sogn og Fjordane som skal ha en kapasitet på 5.000 – 6.000 tonn laks i året. Selskapet kunne fortelle i juni 2018 at prosjektet var i en oppstartsfase, og at nødvendige søknader «snart» skulle sendes inn.

RAS-anlegg planlagt bygget av israelske Aqua Moaf. IntraFish har ikke lykkes med å komme i kontakt med selskapet angående prosjektet nå.