Det utgjør for den norske havbruksnæringen 1,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller hele 3 prosent av norske utslipp. Dette forteller soyaprodusenten Donau Soja i en pressemelding.

Donau Soja er en interesseorganisasjon for 275 medlemsbedrifter i mer enn 25 land.

Fra Brasil til Øst-Europa

Løsningen ligger ifølge rapporten utført for interesseorganisasjonen i en overgang fra omdiskutert brasiliansk soya til europeisk dyrket soya. Det europeiske soyabehovet ligger på 40 millioner tonn årlig. 30 millioner tonn blir importert fra Sør- og Nord-Amerika.

Det er en rapport fra det østerrikske forskningsinstituttet for biologisk landbruk (Fibl) og Footprint-consult som konkluderer med dette. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Donau Soja.


Les også: Regnskogfondet oppfordrer til boikott av fiskefôrprodusenten Cargill


I rapporten pekes det på at karbonavtrykket til ett kilo «Europe Soya»-sertifisert soyaproteinkonsentrat er på 1,6 kilo CO2-ekvivalenter. Brasiliansk, genmodifisert soyaproteinkonsentrat har en CO2-ekvivalent på 6,7 kilo, altså 4,2 ganger høyere.

Avskoging av regnskogen er del av bildet

Det er blant annet den brasilianske hogsten av regnskog som bidrar til langt høyere CO2-avtrykk. Også transport fra Sør-Amerika er tatt med i beregningene, i tillegg til produksjon og prosessering.

– Dette er viktige funn for Norges sjømatnæring som jobber for en mer bærekraftig verdikjede. I tillegg til en reduksjon i utslippene er det også andre fordeler forbundet med å bytte til Europe Soya-sertifisert soya. Standarden er non-GMO, garanterer redusert bruk av plantevernmidler og europeisk opprinnelse og sporbarhet, sier Carsten Lentz Storm i meldingen. Han representerer Sudrugestvo Group, som er del av Donau Soja. Sudrugestvo Group er også den største soyaprodusenten i Europa.


Les også: Et av de vanligste plantevernmidlene funnet i laksefôr er nå forbudt i Europa


Store landareal

Mer enn 4.700 bønder i Kroatia, Serbia og Romania livnærer seg på soyaproduksjon rettet mot sjømatnæringen. Selv om bare én prosent av europeisk dyrket mark produserer soya, skal halvparten av EUs soyaimport kunne erstattes frem til 2025. For Sør-Amerikanske land er andelen oppe i 70 til 80 prosent av dyrket areal.

Også redusert bruk av plantevernmidler og europeiske regler for genmodifisering trekkes frem i bærekraftsbildet.

– Oppdrettsnæringen er sterkt avhengig av å skaffe soyaproteinkonsentrat fra Brasil. Denne importen er ofte relatert til sosiale og miljømessige utfordringer som avskoging og arealbruksendringer, sier Marija Kalentic, administrerende direktør i Donau Soja i pressemeldingen.


Les også: Miljøorganisasjonene vil ikke rose fôrselskapene selv om de bruker avskogingsfri soya