– RAS er veldig i vinden nå. Det er mye nyskapning, og nye anlegg og prosjekter dukker opp overalt, sier Oda Høyland. Hun er leder for kundeoppfølingsprogrammet til Biomar Norge. Hun er utdannet marinbiolog, og har jobbet mye med RAS, både i og utenfor Biomar.

Startet på slutten av 1980-tallet

Høyland jobber ved hovedkontoret som ligger i toppetasjen på Pirsenteret i Trondheim, hvor de ser rett ut på Trondheimsfjorden, en av Norges største fjorder uten lakseoppdrett.

Oda Høyland i Biomar har jobbet mye med RAS, både i og utenfor Biomar. Foto: Anders Furuset

– Vi begynte med egne produkter for fisk i RAS-anlegg på slutten av 1980-tallet. Mye som skjer på dette feltet er nytt, men mye har også en lang historikk, sier Høyland.

Biomar har danske eiere, og fabrikker og salgskontorer i over 80 land. Konsernet leverer fôr til over 45 ulike fiske- og rekearter. Det er særlig den danske organisasjonen som har jobbet mye med RAS-fôr.

– I 2005 begynte vi med FoU-prosjekter til Orbit-konseptet, vårt merkenavn for fôr til fisk i RAS-systemer. Første produkt ble levert i 2011, til dansk ørret. Fra 2012 har vi levert eget fôr for matfisk av laks i RAS-systemer.

Mange arter

Biomar har et eget globalt RAS-team, hvor en jobber på kryss og tvers av geografi og arter. Høyland er en del av dette teamet.

– Vi har gjennomført flere titall prosjekter. Vi leverer mye RAS-fôr til laks og ørret, men også til andre arter som ål, stør, yellowtail kingfish, piggvar og ulike typer rensefisk.

Høyland sier at noe kunnskap er overførbart mellom arter.

– Noen av prinsippene er de samme, selv om sammensetning av fôret varierer fra art til art.

Ifølge henne er laks den arten hvor teknologien og fôrutviklingen har kommet lengst.

I 2015 ble produkter spesialtilpasset laks i RAS-anlegg (les settefisk) lansert i Norge.

– Og nå i år har vi lansert et produkt som laget for laks som vokser til full størrelse i RAS-anlegg. Der tar vi hensyn til at produksjonen ofte foregår i brakkvann og sjøvann, ikke bare i ferskvann som en typisk bruker i smoltproduksjonen.

Skiter ikke i lakseskiten

I utviklingen av RAS-fôr vektlegges en del andre egenskaper enn de som vektlegges for konvensjonelt laksefôr.

– Vi jobber mye med fekalier. Det er veldig, veldig viktig, sier Høyland. Fekalier er på godt norsk avføringen fra laksen.

– Både fôret og fekalier må ha så lite lekkasjer som mulig til vannmiljøet. Derfor jobber vi med å minimere utslippet av partikler, og hvor raskt fekaliene oppløses i vannet.

I tillegg til at avføringen skal være så fast som mulig, skal det være så lite av den som mulig.

– Vi setter sammen fôret av råvarer som har høyt næringsinnhold og er lett fordøyelige. Dermed minimerer vi hvor mye som skilles ut som ubrukt næringsstoff. I RAS-anlegg er det strenge krav til både fysisk og kjemisk fôrkvalitet, for å sikre en best mulig vannkvalitet.

Hvilke råvarer de bruker, og om det er mer eller mindre marine råvarer enn i konvensjonelt fôr, ønsker ikke Høyland å svare på.

RAS-fôret har også ekstra høye krav til selve fôrpelleten.

– Det er viktig at den fysiske fôrkvaliteten er høy. Det skal ikke være et fôr med mye støv og små partikler som kan bidra til redusert vannkvalitet. (Saken fortsetter under bildet)

Fra Biomar sin forsøksstasjon for RAS-anlegg. Foto: Biomar

Ikke bare fisken

Oppsummert sier Høyland at når en lager fôr til fisk i RAS-system, må en tenke både på fisken og systemet.

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Det er viktig at fôret er optimalt også for biofilteret. I RAS-system er god vannkvalitet alfa og omega.

Hun sier at alle råvarer som inngår i dette fôret undersøkes svært grundig, for å sikre at de er «RAS-kompatible».

– Det som går inn i laksen, påvirker det som kommer ut av den, og dermed vannkvaliteten.

I tillegg vurderes bærekraften i råvarene.

– Det er en bærebjelke som gjennomsyrer alt vi gjør.

Knallhard konkurranse

I Norge produserer Biomar RAS-fôret sitt ved fabrikken på Karmøy, men mye RAS-fôr produseres også i andre land.

Skretting meldte tidligere i år at de hadde fått kontrakt for levering av fôr til Atlantic Sapphire, som har verdens største landbaserte lakseanlegg i Florida, USA. Etter det IntraFish erfarer, var det Biomar som tidligere var deres hovedleverandør.

– Vi ønsker ikke å kommentere spesifikke kundeforhold, men vi kan si at konkurransen i markedet for RAS-fôr er knallhard, som den også er i andre segmenter, sier Høyland.

Hun vil heller ikke si noe om hvor store volumer de selger av RAS-fôr.

– Men det sier seg selv at det er vesentlig mindre volum enn normalt påvekstfôr for laks i åpne merdanlegg.

Les også disse IntraFish-sakene: