Studien ble publisert i Aquaculture i mars, og er gjennomført av Letsea i samarbeid med NTNU og Sintef Ocean.

– Det som er mest oppsiktsvekkende er hvor tydelig det er at de gruppene med fisk som ble behandlet med minst mulig rensing, hadde det best. De karene hvor man brukte ozon og UV-stråler hadde en høyere mengde bakterie i seg, sier prosjektleder ved Letsea, Kristian Nordøy.

Studien er gjort med rognkjeks, men kan ifølge prosjektlederen fint overføres til andre fiskearter.

– Det gjelder i prinsippet de fleste arter i liknende produksjonsforhold, sier Nordøy til Intrafish.

Prosjektleder ved LetSea, Kristian Nordøy. Foto: LetSea

Kommersiell tetthet

I studien sammenlignet de fem ulike behandlinger med vann inne i de landbaserte anleggene.

– De farligste bakteriene kunne vi virkelig bare se i gjennomstrømmingsanlegget. Fisken fikk større problem med gjellehelsen, noe vi kunne kontrollere i RAS-anleggene.

De kjørte forsøkene med kommersielle tettheter på fisken.

– Skulle man gjort det i små spann hadde vi ikke sett det reelle bildet. Det var essensielt at vi kunne kjøre tester med høye antall fisk i karene. Hvis ikke hadde vi ikke sett det reelle bildet.

Ecomarin Seafarm trengte kunnskap

Initiativtageren til forsøket er Ecomarin Seafarm som produserer rognkjeks i RAS-anlegg. De hadde utfordringer med høy dødelighet i karene og ønsket å optimalisere produksjonen.

– Da vi bestemte oss for å produsere rognkjeks i stor skala for fem år siden, og satte dette i drift, resulterte det i stor dødelighet blant fiskene. Vi hadde gjort risikovurderinger og tatt riktige valg, men fikk likevel store utfordringer, sier daglig leder i Ecomarin Seafarm, Henry Morten Thomassen

Henry Morten Thomassen, daglig leder i Ecomarin Seafarm. Foto: Agnar Berg

Selv om studiene viser at rognkjeksen har det best i RAS-anlegg kjører Ecomarin Seafarm nå omtrent halvparten av produksjonen i gjennomstrømmingsanlegg, og halvparten i RAS-anlegg. Tidligere kjørte de all produksjon i gjennomstrømmingsanlegg.

Har endret rutiner

– I kommersiell produksjon ser vi ingen utfordringer med gjennomstrømming nå. Vi endret på mye etter forsøkene. Vi har planlagte innlegg, kontroll på biologien, og de parameterne som trengs for å styre produksjonen. Vi har bedre prosedyrer og utviklingen på fôrsida er blitt bedre.

Han forteller at de lærte mye om hvordan det bakteriologiske samfunnet utviklet seg i systemene.

– Vi dreide litt på hvordan vi håndterer vask og bruk av ulike kar, blant annet i hvor lange perioder vi bruker karene før vi vasker dem og flytter fisken.

RAS-anlegg har positive effekter for helsen til rognkjeksen, ifølge forskning. Bildet viser rognkjeks på forskningsstasjonen til LetSea på Dønna. Foto: Arkivfoto Agnar Berg

Best å ikke rense vannet

I forsøkene ble det brukt RAS uten ekstra vannbehandling, RAS med filtreringssystemer som fjerner små partikler, RAS med filtrering og desinfeksjon av UV, og RAS med filtrering og desinfeksjon med UV og ozon. Det er også gjort forsøk med vanlig gjennomstrømmingsanlegg.

– Å innføre RAS i produksjon av rognkjeks har potensial til å øke overlevelsesraten, vekst og gjellehelsen. Ras med filtrering av små partikler, men uten desinfeksjon, resulterte i den beste fiskehelsen ut av de behandlingene som ble brukt i studien, sier Nordøy.

LETSEA
  • Letsea ble etablert i 1996 og er i dag Norges største forsøk- og forskningssenter for havbruk.
  • Letsea er har to forskningsstasjoner i Dønna kommune på Helgeland.
  • Administrasjonen holder til i Sandnessjøen, en kort fergetur fra Dønna.
  • Selskapet har i dag 40 ansatte.
  • Letsea driver forsøk og forskning på flere oppdrettsarter, men laks er klart den viktigste.

Kritisk til renhet som faktor

RAS er arealkrevende, så det er ikke bare til å bytte til dette, legger Nordøy til.

– Hva ville du sagt til oppdretterne?

– Oppdretterne kan være mer kritisk til å se renhet som en faktor i seg selv for forbedret fiskehelse. De må se helhetlig på det. Renere høres bedre ut, og vannet kan biologisk sett være renere, men det kan få ringvirkninger som kan få negativt resultat.

I vår skal de i gang med et forsøk for å se nærmere på produksjonen i gjennomstrømmingsanlegg. Målet med forsøkene er å styrke produksjonen i sin helhet.

– Ved å kjøre strukturerte forsøk og avmystifisere noen problemstillinger, kan vi gjøre RAS til et sterkere alternativ som har med seg sine fordeler. Flere og sterkere føtter å stå på gir en sterkere næring som helhet, sier Nordøy.

Les flere saker fra IntraFish: