Det betyr at de kun vil gi inntil to av de tre utviklingstillatelsene som Fishglobe har søkt om.

I fjor høst bestemte Fiskeridirektoratet at konseptet FishGLOBE V6 falt innunder ordningen med utviklingstillatelser, riktignok «under tvil».

Direktoratet har ennå ikke behandlet søknaden, men har vurdert hvor mange tillatelser det er behov for.

75 kilo per kubikkmeter

FishGLOBE er en globeformet, lukket, flytende produksjonsenhet for oppdrett av fisk. Enheten er helt lukket i toppen.

Produksjonsenheten var på søknadstidspunktet dimensjonert for cirka 2300 tonn fisk per enhet ved en tetthet på 75 kilo per kubikkmeter. Dette ble senere justert til 2325 tonn fisk.

Direktoratet understreker at de ikke kan gi flere tillatelser enn det som krever for å kunne gjøre tilstrekkelig uttesting. De skriver videre at de vurderer det slik at det ikke er nødvendig å tildele tillatelse om så stor biomasse at konstruksjonen kan testes med maksimal kapasitet.

To er nok

De er imidlertid enige med selskapet i at det trengs å teste om konstruksjonen er egnet for høy fisketetthet, og skriver at en tetthet på rundt 50 kilo per kubikkmeter vil være nok. Det vil dermed være tilstrekkelig med to tillatelser på 780 tonn.

– Dette vil etter direktoratets syn gi svar på om konstruksjonen er egnet for en høy fisketetthet, selv om det ikke nødvendigvis gir svar på om konstruksjonen er egnet for planlagt tetthet ved maksimal biomassetopp, står det i det delvise avslaget.

Tre anlegg for postsmolt

Kommende mandag er det dåp av det første lukkede postsmoltanlegget til selskapet. Disse utvikles uavhengig av utviklingstillatelser. Selskapet har planer om tre anlegg for postsmolt, og altså ett for matfisk.

Daglig leder Tor Hellestøl i Fishglobe sa til Tekfisk tidligere denne måneden at de trenger tre tillatelser for å teste ut konseptet.

– Så får vi ta de vurderingene som trengs om det mot formodning blir færre, sa Hellestøl.

Byggingen av matfisk-globen er planlagt startet i 2020 slik at den er ferdig i 2021.