Flåten bestilles for drift utenfor Senja, hvor farvannene er utfordrende for oppdrett. Flakstadvåg Laks har flere lokaliteter i området som er utsatt for hardt vær og høye bølger hele året. Selskapet valgte derfor å investere i en ny flåte som var driftssikker og taklet røff sjø.

– Vi må ha utstyr som gir gode produksjonsresultater uavhengig av værforhold og hvor hensynet til våre ansattes helse, miljø og sikkerhet er best mulig ivaretatt. AKVA group har i tillegg de tekniske løsningene for hybridflåter klar, og det er et stort pluss, sier daglig leder Roy Alapnes i Flakstadvåg Laks i en pressemelding.

Den nye fôrflåten til Flakstadvåg Laks
 • Flåte AC600 PV
 • Total tonnasje: 600t på fôrsiloer
 • Lengde 39,2m og bredde 12m
 • Antall siloer: 8 stk. med automatiske lukeåpnere
 • 8 stk. foringslinjer AKVAsmart CCS90
 • Skrog designet med V-bunn og baug for Hs<5,5m
 • Utstyrt med hybrid batteripakke 158,4kwh og inverter 120kw
 • Utstyrt med 2 stk. Nogva 200kva generatorer
 • Utstyrt med trafo 1000V/400V 315kva for eventuell fremtidig tilkobling til landstrøm
 • Boenhet med kontrollrom, lugarer, bad, kjøkken, garderober mm
 • Eget veterinærrom med arbeidsbenk

Kjøpte flåten av Akva Group

Fôrflåten Flakstadvåg Laks bestilte er dimensjonert for en signifikant bølgehøyde på 5,5 meter og er designet for værharde lokaliteter. Flåten er 39,2 meter lang og 12 meter bred. Den

Baug med V-bunn skiller flåten fra andre modeller på markedet.

– Utformingen gjør at den ligger mye roligere i sjøen enn en flåte med flat bunn. Det betyr mye både med tanke på driftssikkerhet og komforten om bord, sier Alapnes i pressemeldingen.

«Flåten skal leveres i april 2020 og vil bli tilkoblet Flakstadvåg Laks AS sitt kontrollsenter i Frovåg på Sør-Senja. Fjernfôringssentralen vil på dette tidspunktet styre og overvåke fôringen på de fleste lokaliteter Flakstadvåg Laks AS til enhver tid har i drift», heter det i meldingen.

Hybriddrift

Flakstadvåg Laks har valgt en hybridløsning for fôrflåten. Den har generatorer fra Nogva AS og batterier fra Samsung.

Batteripakken har en kapasitet på 158 kWh og en forventet levetid på 20 år.

– Batteripakker er en investering som betaler seg inn i løpet av få år, da både dieselforbruket og behovet for vedlikehold av generatorene om bord reduseres, sier Ingmar Halleraker i Akva Group i pressemeldingen, og legger til:

– Denne teknologien gjør at generatorene kun er i drift noen få timer i døgnet, og når de er i drift går de på optimal belastning. Dette medfører mindre problematikk rundt soting osv.

Holder til i Senja

Flakstadvåg Laks AS driver 7 lokaliteter utenfor Senjakysten. Oppdrettsselskapet inngår i Brødrene Karlsen Holding på Senja. Selskapet har en produksjon på om lag 10.500 tonn laks årlig, har 50 ansatte og et eget slakteri i Flakstadvåg i Senja kommune.