Norge hadde det høyeste antallet rømninger på fem år i 2019. Men ifølge Europa-ansvarlig i den indiske notprodusenten Garware Technical Fibers, Kanwal Malik, kan denne statistikken reduseres med bruk av ny notteknologi. Selskapet har nemlig produsert HDPE-nøter det siste tiåret.

Norske selskap som Salmar går over til å bruke den nye polymeren i stedet for nylon, på grunn av de rømningssikre egenskapene til teknologien.

Flere og flere tar i bruk teknologien

– Strukturen i HDPE består bare av hydrogen- og karbonbindinger, mens nylon også består av oksygenbindinger. HDPE-polymeren er både hydrofobisk og upåvirkelig av de fleste kjemikalier. Den beholder derfor også sin styrke når den senkes ned i vann, sier Malik.

Han sier at styrken i noten er like god tørr som den er våt:

– Nylon, for eksempel, svekkes når den blir senket i vann fordi polymeren har oksygenbindinger som lett bindes til vann. Nylon er et hydrofilt materiale.

Dette fører til at nylon svekkes i vann, med opp til 15 prosent

Dette fører til at vann binder seg til nylon og svekker materialet, med opp til 15 prosent, ifølge Malik.

Kanwal Malik er Europa–ansvarlig i det indiske notselskapet Garware Technical Fibers. Her er han på besøk på Bryggen i Bergen. Foto: Ole Jacob Strønen Riise

Kuttresistent

HDPE-nøtene er også designet for å ikke krympe. Det forekommer noen ganger i nøter av nylon. Dermed blir bærebelastningen overført fra tauene i merden, til selve nettingen.

– Det er grunnen til at nylonnett blir laget litt større enn nødvendig. Mens HDPE vil ikke krympe i vann og kan lages etter samme mål som ringen.

Kanwal forteller at Garware tok hensyn til at nøtene i oppdrettsnæringen blir håndtert ofte av både røktere og brønnbåter.

– Nettet i seg selv blir slitt mot flyteringen, og det finnes mange kontaktpunkter. Men det som hjelper mot disse slitasjeskadene, er at fibrene i HDPE-nøter er opp mot 20 ganger så store som fibrene i nylon. Fibrene tåler mer slitasje, og er sterkere.

Trenger ikke impregnering, men hyppigere notvask

Mens nylonnøter i dag blir impregnert, oftest med kobberholdige løsninger for å hindre tilvekst av grønske, er ikke HDPE-nøter egnet for det.

– Det er fordi HDPE og kjemikaliene ikke binder seg. Det vil rett og slett dryppe av noten om den dyppes i dette. Så impregnering er ikke brukbart for denne teknologien, sier Malik til Tekfisk.

Men samtidig legger han til at egenskapene til HDPE, som gjør at det ikke binder seg med kjemikalier og vann, bidrar til at alger og tare får problemer med å feste seg.

– Så denne noten kan bare vaskes, og algene faller enklere av på grunn av egenskapene vi nevnte tidligere. Det pågår en diskusjon i både markedet og blant fagfolk om å redusere bruken av kobber som benyttes i næringen, påminner Malik.

Garware hevder at det økologiske fotavtrykket også blir redusert ved bruk av HDPE-nøter. Nøtene slipper angivelig ut mye mindre mikroplast enn nylon.

– Dette har vi gjort tester på, sier Malik.

Ingen utvikling på oppdretternes vanligste verktøy de siste 40 årene

Kanwal Malik sier videre at merdene har lenger levetid enn tradisjonelle nylonmerder. En av merdene deres har vært i kommersiell bruk hos en kunde i ni år.

– Dette er ny og moderne teknologi, som vi blant annet har utviklet og betjener våre kunder med i Norge, sier han og legger til:

– Oppdrettsnæringen begynte med nøter i nylon for førti år siden. Selv nå, som industrien har vokst enormt, når ting automatiseres og anleggene er enorme, brukes nylon i nøtene. Samtidig har det ikke skjedd noen utvikling innen stoffet og fibrene som brukes i nøtene.

Ifølge Malik er det synd at produktet som faktisk holder på fisken og verdien i oppdrettsnæringen, ikke er blitt videreutviklet før nå. Det meste av nylon som blir produsert går til bildekkindustrien. Oppdrettsnæringen står bare for en liten del av den totale nylonmengden, så de store produsentene bryr seg lite dette markedet.

– Det er hovedårsaken til at det ikke har skjedd innovasjoner innen nylon for akvakultur, uheldigvis, sier Malik.

Rovdyr stoppes på bunnen

Garware forteller at produktene deres enda ikke er helt inne på det norske markedet, men at flere selskaper bruker produktene deres. Samtidig har HDPE-nøter blitt veldig populært i både Skottland og Canada.

– Tidligere brukte disse landene nylon. Men de hadde begge problemer med rovdyr, som sel og sjøløve, som brøt seg inn i nøtene. Det viste seg da at HDPE-nøter beskytter fisken i merdene bedre, grunnet en høyere bitt- og kuttresistens.

Majoriteten av skotske og kanadiske oppdrettere bruker nå HDPE-merder, ifølge Kanwal. Chile er også på vei mot en overgang til den ny polymeren.

– For noen kunder i Norge har vi laget nøter med bunn av HDPE. Det har vi gjort fordi de ønsket å unngå hull laget av pigghå.

Selskapet samarbeider med sin partner Selstad på Måløy for å introdusere produktene for den norske oppdrettsnæringen.

Mowi Canada West bruker bare HDPE

Kommunikasjonsansvarlig i Mowi Canada East, Chris Read forteller at selskapet benytter seg nesten eksklusivt av HDPE-teknologi. Read ønsker imidlertid ikke uttale seg direkte til IntraFish, men viser til et nyhetsbrev fra organisasjonen.

I det beskriver Mowi-ansatte et besøk til Garware Technical Fibers i India. Mowis ansatte snakket med selskapet om nye spesifikasjoner for nøter, presenninger, og testmetodene til Garware for nøter og tauverk.

Selskapet har vært hovedleverandøren av nøter til Mowi Canada West de siste syv årene av blant annet nøter, tau og impregnerte stoffer.

«Vi har veldig høye standarder og forventninger til våre leverandører og vi er veldig imponert med kvaliteten på systemene de har på plass», skriver Mowi Canada West i nyhetsbrevet. Det legges til at forholdet Mowi Canada West har bygget med Garware er et godt eksempel på samarbeid med leverandører, selskapene jobber sammen i FoU-grupper for å lage løsninger for utfordringer på Canadas vestkyst.

Les også:

Mowi har fått ja til denne «smultringen»