Selskapet har utviklet antigroemidler basert på det organiske virkestoffet Econea. Molekylet har lenge vært brukt i bunnsmøring på skip.

Nå er produktfamilien den aller første til å bli BPR-godkjent i EU.

BPR står for Biocidal Product Regulation og er en kompleks og kostbar godkjenningsprosess. Den skal sikre at aktive, biologiske virkestoffer av denne typen ikke skal «representere noe uakseptabel risiko for helsen til mennesker, fisk eller miljøet». Det skriver det EU-styrte European Chemicals Agency og det norske Miljødirektoratet i en uttalelse.

Feiring med sosial distansering

Steen-Hansen er det alle første europeiske selskapet som har fått en produktserie med biologiske virkestoffer sertifisert for bruk i havbruksnæringen. Det ga grunn til å feire.

– Det ble et ensomt champagneglass, forteller Ulrik Ulriksen, operasjonsdirektør i selskapet, til Tekfisk.

Sosial distansering har satt en effektiv stopper for skikkelig markering, men Ulriksen forteller at godkjennelsen er et være eller ikke være for selskapet.

– Riset bak speilet er at vi ellers hadde vært nødt trekke produktene fra markedet.


Les også: Havbruk drar lasset for malingsprodusent – mindre kobber i antigroemiddel ga suksess


Til jul 2021 skal et nytt produksjonslokale står klart. Det vil mangedoble kapasiteten ved fabrikken. Foto: Steen-Hansen

Startet med husmaling

Steen-Hansen startet opp som ren malingsleverandør i 1947, men har siden 2011 satset alt på industrimaling og ikke minst miljøvennlige antigroemidler rettet mot havbruksnæringen.

Serien av produkter rettet mot privatmarkedet ble solgt til Flügger. I 2021 skal helt nye, oppskalerte fabrikklokaler stå klare i Åsane i Bergen. Der skal det satses tungt mot oppdrett.

I dag produserer de rundt syv millioner liter impregnering. Med fabrikken på Hylkje i drift, vil kapasiteten være økt til rundt 20 millioner liter. Ulriksen røper at lokalene er innflytningsklare allerede i mai, men at flytteprosessen er kompleks.

– I de gamle lokalene har vi en enkelt linje tilpasset de moderne antigroemidlene. Vi må først ha de to nye linjene i drift, før vi kan flytte den linjen og resten av selskapet.

Produsert på overgangsordninger

Før godkjennelsen kom i havn, har fabrikken produsert på overgangsordninger. BPR er ny godkjenningsprosess, og Ulriksen sier at det er veldig spesielt å være første selskap med papirene i orden.

– Veien er åpen til Europa, men det har vært en lang prosess.

Godkjennelsen har krevd «tosifrede millionbeløp», hundrevis av sider med vitenskapelige dokumenter fra uavhengige laboratorier og risikovurderinger spesialtilpasset havbruk.

Godkjennelsen har vært opp mot det norske Miljødirektoratet, som har hatt førstelandsvurderingen. «Mutual recognition» mellom EU og samarbeidende land har deretter gitt en EU-sertifisering.


Les også: Flere selskaper velger denne nye notteknologien


Den gamle fabrikken på Ulsmåg er fremdeles i full drift, men flyttes til Åsane når de nye lokalene er tatt i bruk. Foto: Steen-Hansen

Opprinnelig kobberbasert

Opprinnelig var det tradisjonell, kobberbasert impregnering som ble produsert ved fabrikken. Denne typen impregnering av nøtene er imidlertid ikke problemfri. De siste årene har ødelagte bunnforhold og omgivelser kommet for dagen, og oppdrettslokaliteter har fått produksjonsbegrensninger på grunn av kobberutslipp.

– Det brant på en måte et blått lys for næringen, sa Ulrik Ulriksen til Tekfisk høsten 2020.

Selskapet tok til seg signalene. Steen-Hansen har brukt egenskapene i Econea til å lage vannbaserte midler som ikke utgjør fare for omgivelsene når de løser seg opp. Virkestoffet sørger for at hydroiden – begroingen – dør før den får formert seg.

– Med en gang den kommer i kjønnsmoden vekst, dør hydroiden, sier Ulriksen.