22. november i fjor sendte Fiskeridirektoratet på høring forslag til endring av forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Siden den opprinnelige høringsfristen var noe knapp er fristen forlenget, melder direktoratet i dag, mandag. Høringsfristen er dermed forlenget til 2. mars 2020.