Fornybarklyngen, som i høst byttet navn til Renergy, har gitt innspill til nasjonalt veikart for hydrogen. Dette er regjeringens satsing på overgang til grønne transportløsninger. Den stadig voksende havbruksnæringens behov er en viktig pådriver i arbeidet.

– Med det energi- og effektbehovet som et ordinært oppdrettsanlegg har, trengs det forutsigbar energi over dager og uker, sier Bjørdal.

I fjor ferdigstilte klyngen Veikart hydrogen for Trøndelag, som Trøndelag fylkeskommune tok initiativ til. Nå er det et nasjonalt veikart det dreier seg om.


Les mer: Vil bygge verdens første hydrogenelektriske arbeidsbåt for havbruksnæringen


Havbruk godt egnet

Bjørdal mener havbruksnæringen egner seg godt til å realisere pilotprosjekter, og til å videreutvikle disse kommersielt. Gruppen kommer med tre forslag til tiltak, om blant annet støtte til kritiske trafikknutepunkter, og å øremerke bevilgninger til fylkessamband med nullutslipp. De ønsker også egne utviklingstillatelser for nullutslippsløsninger i havbruk.

– Hydrogen vil bli tilgjengelig. Havbruksnæringen har en gyllen mulighet til å i enda større grad ta del i utviklingen av verdikjedene, sier Thomas Bjørdal i Renergy i en pressemelding.

Et av de mer konkrete forslagene er «Utslippsfri arbeidsbåt», som omfatter en hel verdikjede fra hydrogenproduksjon til fartøy.

Dette omfatter også et Renergy-startet prosjekt som dreier seg rundt Moen Marins design Nabcat 1375 Electric.


Les også: Skal designe verdens første fiskebåter på hydrogen og ammoniakk


5 til 6 milliarder kroner

Gruppen mener at konsesjonssystemet både for havbruk og fiskeri kan utnyttes til å eskalere idéen, og at det der ligger et potensial i 5 til 6 milliarder kroner i miljøløsninger både på anlegg og fartøy.

Der kystnære anlegg i stor grad er blitt eller bli elektrifisert med landstrøm, gir de store avstandene til for eksempel havmerder muligheter for hydrogenbasert drift.

– Løsningen for energibehovet til havbruksnæring er i denne omgang todelt. Gjennom energioptimalisering av fôringsflåter vil energibehovet reduseres. Det vil gjøre det mulig med flere tilknytninger til landstrøm og nye off-grid-løsninger med batteri og hydrogen, sier Bjørdal.


Les også: Gigantområde i Nord-Trøndelag kan bli leverandør av grønn energi