– Opprinnelig så vi på bruk av satellitt for å overvåke algeoppblomstring langs norskekysten, forteller gründer og teknologidirektør i Dynaspace, Mats F. Heigre til Tekfisk.

Sammen med daglig leder Hogne Andersen har han utviklet den skybaserte «tellemaskinen» Insightsphere, som bruker romfartsteknologi for å gi sanntidsestimater for både oppdrettere og myndigheter.

De hadde fått med seg oppblomstringen av alger langs kysten, og mente at de kunne ta i bruk satellittdata for å hjelpe oppdrettsnæringen. Der var bare ett problem. Tilgjengelige satellitter hadde ikke det utstyret de trengte.

Dynaspace tilbyr et dynamiske snapshot for potensielle kunder, som forteller om aktivitet i interessante områder. Foto: Illustrasjon Dynaspace

En stor, svart boks

– Vi hadde behov for nye satellitter, sier Heigre, og legger lakonisk til at satellitter har en relativt stor investeringskostnad knyttet til seg.

De så på hva som kunne gjøres med data fra eksisterende satellitter, og oppdaget at ingen hadde god, overordnet kunnskap om rekeproduksjon.

– Vi fant at rekeindustrien var omtrent som en stor svart boks, forteller Heigre.

Mats F. Heigre, gründer og teknologidirektør i Dynaspace. Foto: Ketil Svendsen

Priser med forsinkelse

Det manuelle beregningsgrunnlaget for priser blir svært dyrt.

– Prisene har en forsinkelse, fordi der ikke er oversikt over anleggene og hvor mye som produseres, sier Heigre.

Mannskap må ut til hver av dammene for å hente inn informasjon, som kan være både vanskelig å få fatt på og prosessere.

Insightsphere

Med overvåking fra rommet kan en se hvordan aktiviteten endrer seg i forskjellige situasjoner og med ulik påvirkning. Produktivitet, aktivitet, sykdom og fremtidsestimater er områder den skybaserte plattformen Insightsphere skal levere informasjon om.

– Med satellitter får vi et helt annet helhetsbilde, mener gründeren.

Maskinlæring og stordata

Stikkord er maskinlæring – «et hipt ord som kommer mye opp», humrer han – og stordata. Kjent aktivitet danner grunnlaget for hvordan dataene, som blir kjøpt inn fra satellittselskap, skal leses. Hva som er en rekedam, og hva som ikke er det, hva som kan være et oppdrettsanlegg i drift, og hva som indikerer at det ligger brakk: Alt blir tolket av mykvaren Dynaspace har utviklet.

– Når vi mennesker ser på et bilde, så er vi flinke til å tolke tegn og budskap i bildet, sier han.

Utfordringen ligger i å trene en datamaskin til å lese det samme ut fra bildet.

I brukergrensesnittet kan brukere og kunder følge med på damaktivitet, type oppdrett, sykdomsutbrudd, produksjonssyklus, i tillegg til regionale og globale estimater for risiko og kundegrunnlag. Foto: Illustrasjon Dynaspace

Asia er et stort marked

Sør-Amerika har en stor, mulig kundegruppe for nisjeproduktet Insightsphere. De fleste av den type anlegg Dynaspace ser på, er imidlertid i Asia. India har en stor andel av rekeoppdrett, og Heigre trekker også frem at inderne er veldig åpne for teknologisk innovasjon.

En utfordring for selskapet er at mange av de asiatiske rekefarmene er små, og har lite midler til å investere i teknologiprosjekt.

– I første fase er vi avhengige av å få inn bedrifter med midler og vilje til å satse, sier Heigre.

– Vi er i dialog med en potensiell, første kunde nettopp i India, røper Heigre.

Koronaviruset

Heigre mener at styrken til Dynaspace er at de er flinke til å telle fra verdensrommet, og at hva som telles er underordnet.

– Vi er primært et romselskap, fastholder han.

Han trekker frem koronaviruset, som allerede har fått konsekvenser for produktivitet i Østen.

Utbredelsen av sykdom kan følges og estimeres med datakalkyler.

– Covid-19 vil trolig gjøre merkbare utslag i våre data, mener han.

Gründerne Hogne Andersen og Mats F. Heigre har stor tro på overvåking fra rommet. Her fra et besøk ved en rekefarm i Indonesia. Foto: Mats F. Heigre

Rekeindustrien er et godt sted å begynne

Å starte med rekeindustrien kan vise hva Insightsphere er i stand til.

– Vi har mulighet til å hjelpe en næring med utfordringer på en rask måte.

Med erfaring fra denne bransjen, kan selskapet bygge videre med teknologi som for eksempel algeovervåking.

– Vi var i kontakt med en del forskningsmiljø i Bergen, da vi fremdeles rettet oss mot alger, sier Heigre.

Han er åpen for at plattformen deres med tiden også kan brukes til forskning.

Andre områder som kan være aktuelle for selskapet er agrikultur, med overvåking av både skog og avlinger.

Samarbeid med oppdretter i India

Dynaspace har samarbeidet med en oppdretter i India til egen forskning. Kunnskapen fra bakkeplan er blitt brukt til å finjustere tolkningen av satellittdataene.

– I første omgang har vi valgt å knytte oss til litt større firma, som også gjerne har litt mer kontroll på egne data, forteller han.

Mange typer informasjon skal tolkes inn i det store bildet. Havtemperatur og monsuntid spiller inn på produksjonsnivåene, og i det som tolkes må det tas hensyn til slike fakta.

– Vi kan også se utbredelsen av sykdomsutbrudd på rekene på effekten det får for aktiviteten ved hvert anlegg.

Om jeg hadde en rakett ...

Tekfisk spør om systemer gründerne gjerne skulle sett skutt ut i rommet?

– Å ja, utbryter Heigre.

Han ønsker seg bedre hyperspektrale kamera, det vil si kamera som skiller ulike bølgelengder. På NTNU er et slikt prosjekt i arbeid, Heigre forteller at det er noe de følger med på.

Data fra oppdrettsnæringen her i Norge kan være aktuell for selskapet.

– Vår tolkning av satellittbilder kan kanskje bidra til å forutse spredningen av lus og laksesykdommer, mener han.

Inntil videre er det innkjøpte data som prosesseres av Dynaspace. Foto: Illustrasjon Dynaspace

Midler fra innovasjonsprogram

Både Heigre og medgründer Hogne Andersen er utdannet sivilingeniør mot satellitteknologi, og med master i fysikk og mikroelektronikk. Før de startet Dynaspace i 2018 har de hatt prosjekter med programmering og databehandling. Dynaspace var del av oppstartsprogrammet Hatch, et mentorprogram for akvakultursatsing, som eneste norske selskap. Heigre forteller at der var få andre selskap som rettet seg mot reker, men at det var svært lærerikt å få kunnskap om tankegangen bak andre typer oppdrett.

På investorjakt

Innovasjon Norge var til stor hjelp med kommersialiseringstilskudd i oppstartsfasen, men også investeringsmidler fra Vestlandets innovasjonsselskap (VIS) og Hatch har vært viktig.

– Til sommeren skal vi hente inn fem millioner kroner, og tanken er å ansatte flere medarbeidere, sier Heigre.

Men før den tid står altså første kunde på utskytningsrampen.