Den startet slik gode ideer gjerne starter, under fremmed sol og i prat med en kamerat.

– Det bare datt ut av luften, sier pensjonist Kjell Hansen til Tekfisk.

Der andre gjerne lar ideer falle, grep han den.

Kjell Hansen (74) er nemlig ikke som andre pensjonister, og kameraten var lakseforsker.

8. oktober 2018 tok Hansen, som er daglig leder i Giga AS, patent på en ultrasonisk vasker for havbruk.

Opplever stor interesse i markedet

– Jeg opplever stor interesse for Salmosafe i oppdrettsnæringen, forteller Hansen.

Han understreker at systemet er miljøvennlig, og kan være et alternativ til de store mengdene medisiner og kjemikalier som brukes til å bekjempe luseproblemer i næringen. Han har vært i samtaler blant annet med Cermaq, men har ikke landet noen håndfaste avtaler.

Før Salmosafe er markedsklar, må patentet dokumenteres og testes hos Sintef. Deretter skal det settes i drift, helst i problemområder utenfor Trøndelag og Helgeland, mener Hansen.

– Forskningsrådet er overbevist over at planene holder vann, sier han.

Giga sitt Salmosafe-patent baserer seg på å rense vann inn i en tett merd ved hjelp av kraftig ultralyd. Foto: ILLUSTRASJON Ketil Svendsen

Brukt til å rense ballastvann

Ultralyd brukes i dag til alt fra å rense ballastvann på skip til å desinfisere kirurgisk utstyr. Egenskapene kan komme flere av oppdrettsnæringens problemer i møte.

– Vi så raskt at det var veldig effektivt. På riktig frekvens dreper det bakterier og alt liv, sier Hansen.

Ikke bare fjerner ultralyden lakseluslarvene på 1-1,5 mm, de nærmest eksploderer, forteller han. Også destruering av virus skal testes ut.

Reduserer driftskostnadene

Under rensing av ballastvann på skip, brukes pumper og gjerne 16 kilowatt strøm. Det var ikke forenlig med oppdrettsnæringens krav. Salmosafe-patentet er tenkt brukt på tett merd, og innebærer også at mengden lakseluslarver overvåkes elektronisk.

– Det reduserer driftskostnadene, ved at vaskeren ikke trenger å stå fast tilkoblet, sier Hansen.

Vaskeren trekker opp vann fra en til to meters dybde inn i ett eller flere ultralydkammer. Det rensede vannet, desinfisert og fritt for luselarver og alt annet liv, pumpes videre opp i en tett merd. Også oksygen kan tilføres under pumpingen.

– Vannet som pumpes lager en nedadgående strøm, slik at det aldri kommer infisert vann inn underfra, forteller Hansen.

Prinsippskisse for Giga sin Salmosafe-løsning, satt opp for å sikre lakseluslarvefri merd. Foto: Illustrasjon Giga AS

Også alger tas

I tillegg til larver og bakterier, tas også sporer til alger med ultralydvaskeren.

– Algene blomstrer opp over en periode på tre til fire uker, der Salmosafe kan fungere som et fullgodt nødsystem, mener Hansen.

Alger er et stort problem for næringen. I fjor tapte oppdrettsnæringen om lag 800 millioner kroner på algeoppblomstring.

Det var kanskje også der sporene til Salmosafe oppsto. I et gammelt intervju med bransjebladet Elektronikk forteller Hansen at han under arbeid med undervannskommunikasjon hadde merket seg at grønske forsvant.

Bakgrunn fra elektronikkbransjen

Opprinnelig var planen å få på plass en prøvemerd utenfor Hokksund i Steigen, men denne ble satt på is.

I dag eies Giga av Hansen selv samt styreformann Jon Erlend Glømmen.

– Han er flink med papir, og jeg er elektronikkingeniør, forteller Hansen.

Han har bakgrunn fra blant annet EBV elektronikk og Hans H. Schive, og kan skilte med 40–50 års erfaring i feltet. Pensjonisttilværelsen har han hittil brukt som konsulent.

Salmosafe skal også kunne brukes mot algesporer, bakterier og virus. Tegningen viser tenkt oppsett for dette bruket. Foto: Illustrasjon Giga AS

Har fått inn nødvendig kapital

– Vi jobber med utstyret nå, sier Hansen.

Han forteller at Giga har fått inn nødvendig kapital til å finansiere bygging prototyp, og testing hos Sintef. Han regner med at løsninger er på plass for teststart frem mot april.

– Vi måtte få på plass opplegg for HMS før testingen kunne starte, sier Hansen.

Sonic Norway sitt prosjekt ble lagt ned i fjor

I april 2019 ble Sonic Norway sitt prosjekt med ultralyd mot både lakselus og begroing lagt ned etter et to år. Begrunnelsen var at eierne hadde mistet troen teknologien etter to større tester.