Fiskeridirektoratet har fattet vedtak om tilsagn om tre utviklingstillatelser til Grieg Seafood Rogaland AS for konseptet «Blue Farm».

De tre utviklingstillatelsene er på til sammen 2340 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Tillatelsene gis med en varighet på åtte år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument utstedt. Det går fram av en melding fra direktoratet mandag ettermiddag.

Grieg Seafood Rogaland søkte opprinnelig om ti utviklingstillatelser. Nå har de altså fått tre tillatelser etter først å ha fått avslag fra myndighetene.

Åtte betongkanter

«Blue Farm» konseptet er en flytende betongmerd med strekkforankring til havbunnen. Betongmerden er åttekantet og består i hovedsak av en vind- og bølgebryter og en flyter. Merden inneholder i tillegg tre eller fire integrerte funksjonshus som skal gi plass til lagring av fôr, dødfisk, fasiliteter for operatører og verksted/maskinrom.

I desember 2017 fikk selskapet melding fra direktoratet om at deres konsept falt innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Etter videre behandling kom imidlertid direktoratet til en annen konklusjon.

Flere klager

Totalt var det per august i fjor gitt 82 avslag på søknad om utviklingstillatelser, hvorav 12 av disse valgte å ikke påklage vedtaket fra Fiskeridirektoratet. 36 klager på avslag er ferdigbehandlet hos Nærings- og fiskeridepartementet – mens 34 saker gjensto.

To saker hadde da fått medhold i klagesaken fra departementet og ble sendt til avklaring hos Fiskeridirektoratet. Den ene av de to er Grieg Seafood Rogaland sin «Blue Farm».