Flåte AC800PVDB
  • Total tonnasje: 800t på fôrsiloer.
  • Lengde 64,80m og bredde 12m.
  • Antall siloer: 12 stk med automatiske lukeåpnere.
  • 8 stk foringslinjer vannforing (med utgang i bunn av flåte)
  • Også dobbel conveyer/transportbånd som gjør det fleksibelt med fordeling av fôr til utforingslangene.
  • Skrog designet med V-bunn og baug for Hs<6,5m
  • Utstyrt med 4 stk Nogva (2x200kva generatorer og 2x375kva generatorer).
  • Boenhet med kontrollrom, seks lugarer , tre bad, kjøkken, garderober mm.
  • To veterinærrom med arbeidsbenker (Én våtlab og én tørrlab).

- Dette er den tøffeste flåten Akva group noen gang har laget og den tåler «uvær fra alle kanter», uttaler prosjektleder i selskapet, Kent Ims Borsheim, i en pressemelding fraAkva group.

Fôr- og serviceflåten AC800PVDB er over 64 meter lang og bygget for ekstreme forhold med en total tonnasje på 800 tonn. Den har ny og miljøvennlig vannbåren fôringsteknologi, og er dimensjonert for en signifikant bølgehøyde på 6,5 meter - spesielt designet for eksponerte lokaliteter, går det fram av meldingen. Dette er også den første flåten som er designet for å ta inn fôrslangene fra bunn av flåten for å kunne benytte alle sider av flåten til blant annet mottak av fôr. I tillegg er flåten utstyrt med en integrert båtgarasje som kan ta inn båter på opptil 10,5 m i akterenden av flåten, opplyses det.

Flåten skal plasseres på lokasjonen Fellesholmen vest for Tromsø.

AC800PVDB har egen inngang og garasjeplass til båt i akterenden. Foto: BLRT Grupp

Denne typen fôrflåte ble første gang ble presentert på AquaNor i 2019, og dette er den andre flåten som leveres fra Akva group.

- Med vannbåren fôring er flåten svært stillegående i drift, og eventuelt mikroplastavfall er ikke en problemstilling for PE fôrslanger med vanntransport, sier Borsheim videre i meldingen. Han peker også på at det lave energiforbruket på fôring representerer en betydelig kostnadsbesparelse i generatordriften.

- Det tilsvarer rundt 200 000 kroner i månedlige besparelser for et konvensjonelt fôringsanlegg med 8-10 merder, estimerer Borsheim.

Arctic Offshore Farming, som skal ha flåten i drift, er et heleid datterselskap i Norway Royal Salmon. I 2018 fikk NRS/AOF tildelt utviklingskonsesjoner fra Fiskeridirektoratet for å utvikle halvt nedsenkbare stålkonstruksjoner (merder) for oppdrett av laks i Troms. Det bygges to merder med samlet kapasitet på 5990 MTB og oppdrettsanlegget skal plasseres ved Fellesholmen vest for Tromsø. Anlegget skal stå klart for å sette fisk i merdene sommeren 2021 med første produsert fisk klart for levering til markedet i 2022.

Fôrflåten i slep fra verft i Tallinn i retning Fellesholmen vest for Tromsø. Foto: BLRT Grupp