Det går fram av en pressemelding fra ACD Pharma onsdag.

Bakteriofager er et naturlig virus, som har som sin eneste oppgave å infisere og ta livet av sine spesifikke målbakterier. Prosessen, som kan karakteriseres som naturens eget biokontrollsystem, foregår kontinuerlig overalt rundt oss og inni oss.

ACD Pharma opplyser i meldingen at de i over ti år har forsket på bruk av bakteriofager mot bakteriesykdommer i fiskeoppdrett. Som et resultat av dette lanserte selskapet sitt første bakteriofagprodukt for fisk i 2018.

Hans Petter Kleppen i ACD Pharma sier i meldingen at han har stor tro på at bakteriofager også vil bli en viktig del av løsningen på den globale folkehelseutfordringen med antibiotikaresistens.

– Drømmen min er at vi kan produsere bakteriofager som vi kan bruke til å redusere den bruken som allerede er av antibiotika og dermed redusere resistensdannelsen, og også bruke bakteriofager til å behandle mennesker som vi ikke klarer å behandle med antibiotika på grunn av resistens, uttaler Kleppen.

Samarbeid med svenske forskere

Kompetansen og teknologiplattformet selskapet har bygget opp underveis har vekket stor interesse, og ACD Pharma samarbeider nå med blant andre Universitetet i Tromsø og Karolinska institutet i Sverige for å finne en løsning på utfordringen med antibiotikaresistente Klebsiella pneumoniae-bakterier.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er nemlig Klebsiella pneumoniae blant bakteriene det haster mest med å finne alternative behandlinger mot. Bakterien kan blant annet gi alvorlig lungebetennelse og blodforgiftning, og med resistente varianter som ikke lenger lar seg stoppe av antibiotika, står verden nå overfor et stort problem.

Utvikler nye produkter mot bakteriesykdommer i havbruk

Neste skritt i Klebsiella-forskningen er forsøk i laboratoriet, på mus, og etter hvert også mennesker går det videre fram av pressemeldingen.

Men det startet altså med øyeblikket der store blanke felter i Kleppens petriskål viste at bakteriofagene hans var effektive og nå i full gang med å ødelegge multiresistente klebsiellabakterier.

Samtidig er hovedfokuset for ACD Pharma fortsatt bakteriofager i oppdrett. Det arbeides med utvikling av nye bakteriofagprodukter for flere ulike bakteriesykdommer i akvakultur.

ACD Pharma bygger nå verdens første legemiddelgodkjente bakteriofagfabrikk, samlokalisert med fiskehelseselskapet Stim sitt nye hovedkontor på Leknes i Lofoten. Bygget skal etter planen stå ferdig i desember 2021.