Verdens største brønnbåtrederi, Sølvtrans, har hele åtte båter i bestilling for årene fremover. «Ronja Christopher» er den neste båten som blir levert, og det skjer i september 2020.

Dette er en båt på 2500 kubikk som blir bygget ved Aas Mek. Verksted. Bremnes Seashore har inngått avtale med Sølvtrans om fulltidsleie av brønnbåten med mannskap i tre år. Den skal kun gå med smolt.

«Ronja Christopher» får en lengde på 69,96 meter, en bredde 17,80 meter og en dybde i riss på 5,90 meter. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn levende fisk. Foto: Illustrasjon Aas Mek. Verksted

– Mer lukket kjøring

I 2021 får Sølvtrans levert to båter på 4000 kubikk fra Myklebust Verft, og i 2022 får selskapet levert tre nye båter fra Aas Mek. Verksted. Båtene på 3000 kubikk er blant annet designet for åpen og lukket transport med RSW kjøling og har avvanningssystem for ferskvannsbehandling av fisken.

Myklebust skal også levere ytterligere to båter til Sølvtrans i 2022, ifølge direktør i Sølvtrans, Roger Halsebakk.

Halsebakk sier det er etterspørsel i markedet etter båtene.

– Vi har 20 års driftserfaring med lukkede systemer. Med de nye reglene som også kommer for Norge, forventer vi at det blir mye mer lukket kjøring og direktelossing til fabrikkene, sier han til Intrafish.

Dedikerte smoltbåter

Tidligere har de hatt to sesonger av utsett av smolt, men med postsmolt blir det nå mer kontinuerlig utsett gjennom hele året.

– Det er klart at når man øker smolten fra typisk 100 gram til 600–700 gram så blir det mye mer biomasse som skal håndteres, og det forventer vi blir på dedikerte båter. Og 3000-kubikkerne fra Aas Mek. Verksted er spesialbygde for dette.

Brønnbåtreder Roger Halsebakk vil være med på å mette brønnbåtmarkedet. Foto: Arkivfoto Einar Lindbæk

Stor andel

Sølvtrans-direktøren frykter ikke for mange brønnbåter på markedet.

– På et eller annet tidspunkt så vil markedet bli mettet, men vi tenker at da må det være vi som må være med på å mette markedet og ikke at vi sitter og holder igjen slik som noen selskaper gjorde innen supply. Noen selskap holdt igjen og bygget ikke nye båter, men så bygget alle andre. Skal markedet bli mettet på et eller annet tidspunkt, så vil vi se til at vi har en så stor som mulig andel av det, sier Halsebakk.

«Reisa» kommer i sommer

Norsk Fisketransport skal etter planen få levert brønnbåten «Reisa» i løpet av sommeren. Skipet blir nå ferdigstilt ved Havyard i Leirvik. De har totalt tre skip i bestilling. Den neste brønnbåten blir levert ved årsskiftet og den tredje blir levert sommeren 2021.

«Reisa» med 3200-kubikk er av Havyard Design 587, samme som de nyeste fartøyene til Norsk Fisketransport: «Steigen», «Namsos» og «Havtrans».

– Det er noen forsinkelser, men foreløpig er det levering i sommer. Det er bra trøkk i markedet, og båtene vi har nå, er utleid, sier daglig leder i Norsk Fisketransport, Oddleif Wigdahl.

«Hordagut» forsinket

Sammen med fire andre oppdrettsselskap i Austevoll, Fitjar og Bømlo har Blom Fiskeoppdrett etablert Hordalaks AS. Selskapet har kontrahert en av landets største brønnbåter på hele 4700 kubikk, med en pris på nærmere 500 millioner kroner.

Brønnbåten «Hordagut» får både batteri og landstrømanlegg. Den bygges ved Fitjar mekaniske verksted og skulle etter planen vært levert i april 2020. Verftet har imidlertid fått mangel på arbeidskraft fordi utenlandske arbeidere ble satt i karantene. Dermed er båten forsinket fra verftet til utpå sommeren.

– Vi skulle selvsagt helst hatt båten her nå, men vi klarer å løse det, sier daglig leder Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett til IntraFish.

Det nystiftede selskapet Hordalaks AS venter på båten «Hordagut», som blir bygget ved Fitjar Mekaniske Verksted. Foto: Norwater

Dess Aqua med tre båter

Dess Aquaculture, hvor Mowi eier halvparten, skal etter planen få levert to skip i løpet av 2020.

I august 2019 ble «Aqua Spa» levert. Det er den første i en serie på totalt seks brønnbåter som blir bygd ved Sefine Yards i Tyrkia. Nummer to i denne serien, «Aqua Måløy», ble levert i desember.

– Vi har tre skip under bygging nå. To skal leveres i 2020 og det er fremdeles vår plan å holde leveringsvinduet. Skip nummer tre skal leveres i andre kvartal 2021, sier konserndirektør Jon Are Gummedal i Dess Aquaculture.

Hybridbåt og smoltbåt

Rederiet Rostein fikk nylig overlevert verdens første hybride brønnbåt, «Ro Vision». Båten ble sendt til Salmar i Frøya kommune, hvor den er utleid de neste åtte årene. I september kommer søsterskipet «Ro Venture».

De to søsterskipene er de siste i en rekke av fartøy med samme grunndesign.

Rostein har også en smoltbåt på 2800 kubikk i bestilling. Den blir levert i juni 2021.

Rostein har kontrahert ny brønnbåt med Larsnes Mek Verksted og Skipskompetanse. Brønnbåten blir 79,3 meter lang, 15 meter bred og vil ha en lastekapasitet på 2800 kubikkmeter. Foto: Illustrasjon Skipskompetanse.

– Skyer i horisonten

Viseadministrerende direktør i Rostein-rederiet, Glenn Bradley, mener at man kan få en overkapasitet på brønnbåter i markedet.

– Vi ser litt skyer i horisonten, det er ganske mange selskap som skal bygge båter. Vi ser ikke noe vekst i etterspørselen, men vi ser vel i større grad enn noen gang at nybygg først og fremst skal erstatte en del av de eksisterende fartøyene. I alle fall på det norske markedet begynner ting å se mer mettet ut enn før, sier Bradley.

De har ikke problemer med å få leid ut båtene så langt.

– Vi har veldig mange faste avtaler og har ingen problemer foreløpig, men vi får med oss at det blir bestilt brønnbåter ikke bare fra tradisjonelle rederier, men også selskap som går inn i denne sektoren. Det er fritt frem for alle som vil prøve seg, men summen av kontraheringene betyr ikke samtidig at investeringene blir så finansielt vellykkede.

Han mener tiden vil vise om markedet blir overfylt.

– Vi må huske at dagens marked er preget av båter som er kontrahert og ikke levert. Først når båtene er levert får man se det ekte bildet, sier Bradley.

Glen Bradley er viseadministrerende direktør i Rostein-rederiet. Foto: Rostein

Kerko Seatrans

Kerko Seatrans får levert en brønnbåt av typen AAS 3002 ST med en lastekapasitet på 3000 kubikk i sommer. Aas Mek. Verksted står for byggingen, og den er planlagt overlevert Kerko Seatrans i løpet av sommeren 2020.

Aas Mek. Verksted skal bygge ny brønnbåt for Kerko Seatrans av verftets eget design, type AAS 3002 ST. Foto: Aas Mek Verksted

Alsaker fjordbruk har bestilt brønnbåten «Kristoffer Tronds», som får en kapasitet på mer enn 5000 kubikkmeter. Det nye fartøyet er 90,7 meter langt og 18,6 meter bredt. Det er Salt Ship Design som har designet fartøyet som bygges av verftet Astilleros de Murueta i Spania. Fartøyet skulle blitt levert våren 2020.

Selskapet opplyser til IntraFish at brønnbåten blir levert i siste halvdel av 2020. Det er forsinkelser knyttet til koronapandemien som er en del av årsaken.

Den nye brønnbåten til Alsaker Fjordbruk bygges i Spania og leveres i siste halvdel av 2020. Foto: Illustrasjon Salt Ship Design

Stort til Frøy rederi

Den størst av båtene under bygging, er bestilt av Frøy Rederi. Båten blir verdens største på 7500 kubikkmeter, 50 kubikk større enn nummer to på listen. Den bygges i Tyrkia. Levering er medio 2021, og båten skal på en langsiktig kontrakt med en norsk kunde.

Brønnbåt Nord har to brønnbåter under bygging. De bygges av Aas Mek. Verksted og den ene båten får en kapasitet på 1200 kubikk, mens den andre får en kapasitet på 3000 kubikk. Begge båtene er planlagt levert i 2021.

«Bjørg Pauline» dagen før sjøsetting ved verftet Tersan Ship Yard i Tyrkia. Foto: Merete Kristiansen/Nordlaks

Gull gass i Nordlaks

Nordlaks har to nye brønnbåter under bygging. Den første, «Bjørg Pauline», skulle blitt levert til selskapet i sommer. Men på grunn av utfordringer knyttet til korona også her blir leveringen utsatt.

– Leveringen er utsatt til utpå høsten en gang, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

«Bjørg Pauline» er designet av NSK Ship Design i Harstad og bygges på Tersan Ship Yard i Tyrkia. Brønnbåten blir den aller første med LNG/batteri-hybrid fremdrift. Bjørg Pauline blir 84 meter langt, 19 meter bredt og vil ha kapasitet til å frakte over 600 tonn levende fisk.

Fartøyet eies av Nordlaks og vil hovedsakelig transportere levende laks og regnbueørret mellom selskapets landbaserte settefiskanlegg, til matfisklokaliteter i sjø og videre til slakteriet på Børøya i Hadsel. Den andre brønnbåten overleveres i løpet av 2021.

Les flere saker fra Intrafish: