Noen måneder forsinket på grunn av designendringer og deretter koronaviruset, kunne Midt-Norsk Havbruk ta imot sin fjerde Aquatraz-merd i slutten av april.

Den ble slept fra Fosen Yard til nabolokaliteten til Kipholman der den skal ligge i Nærøysund kommune i Trøndelag. Der klargjøres den til det skal settes inn fisk i slutten av mai.

Dype luseskjørt

De åtte øverste metrene av aquatrazmerdene er i stål. På denne nye utgaven skal det monteres presenningsskjørt fra 8 meters dyp til 18 meter. Dette er 10 meter dypere enn på de tre tidligere merdene og skal gi bedre beskyttelse mot lus.

– Grunnen til at vi tør det, er at vi ser at vi har så god vannutskifting med strømsetterne vi har, sier Steingrim Holm, prosjektleder i Midt-Norsk Havbruk.

På merden er det fire strømsettere som skaper en sirkulær vannstrømming. Effekten på dem er større enn på de tre andre Aquatraz-merdene. Sammen med geometrien sørger det både for økt vannutskifting i merden og at laksen får trimmet seg.

– Det tror vi er bra for hjertehelse og kondisjon på samme måte som for oss, sier Holm.

Å bygge flere generasjoner har vært viktig for å utvikle aquatrazteknologien. Foto: Alf Reidar Sandstad/Seafarming Systems

Trykk og god hastighet

Fordi merden nå er tett helt ned til 18 meter har de også gjort endringer i bunnota.

– I bunnen er et skjørt som strekker seg 3 meter fra kanten av merden og innover mot midten. Det bidrar til at vi får satt opp en god, sirkulær vannstrøm i merden, sier Holm.

Denne konstruksjonen bygger nemlig opp et trykk i siden som gir god hastighet helt fra overflaten til bunnen av luseskjørtet. På de tre første merdene er rotasjonen hovedsakelig i de øverste fem meterne, mens de nå får god rotasjon helt ned til bunnen.

– Det blir på samme måte som en sentrifugalpumpe, sier Holm.

Hensikten er å unngå å ta inn overflatevann og at vannet skal tas inn fra under lusebeltet.

Fire merder, tre generasjoner

Dersom det viser seg at 18 meter er en god dybde, tas erfaringen inn i neste generasjon. Da vil i så fall presenningsskjørtet erstattes av et stivt, permanent skjørt.

Utviklingen av konseptet stopper nemlig ikke her. Denne nye merden er den tredje versjonen av merden.

Den første og andre merden er så å si identiske og kom i sjøen høsten 2018 og våren 2019. Den tredje var generasjon to og var også ferdig i fjor. På den har de blant annet endret løftesystemet og gjort den litt dypere. På denne nyeste har de gjort ytterligere forbedringer.

Den fjerde Aquatraz-merden klargjøres for utsett. Foto: Alf Reidar Sandstad/Seafarming Systems

Klar for neste barn

Alf Reidar Sandstad er mannen bak ideen til Aquatraz og daglig leder i Seafarming Systems. Da merden ankom Rørvik var han med på å feste luseskjørt på utsiden av notpanelet.

Denne jobben er nå gjort og merden senket ned. Det neste på programmet er strømningsforsøk før de setter inn fisk.

At merden er overlevert føles helt greit, forteller Sandstad. Han sammenligner det med å bli far.

– Man gleder seg veldig. Og så blir man det, og da er det så mye å gjøre at man ikke får tid til å sette seg ned og nyte følelsen. Jeg er veldig glad for at det er blitt en så fin merd, men vi kan ikke sette oss ned og hvile på laurbærene.

Aquatraz
  • En semilukket stålmerd utviklet av Seafarming Systems for Midt-Norsk Havbruk.
  • Fikk fire utviklingstillatelser i april 2017. Dette tilsvarer en årlig produksjon på 3120 tonn laks.
  • I de tre Aquatraz-merder som allerede er satt i drift er det i dag litt over 1 million laks.
  • I slutten av mai skal de sette inn 300.000 laks i den nyeste merden.
  • I mai og august skal de ha utslakt.
  • Mot høsten vil de komme med en rapport som blant annet gir svar på hvor god veksten er i de semilukkede merdene.

Kommersiell klargjøring

Designet på det som trolig blir den siste merden, skal være ferdig i løpet av året. De holder åpent for designendringer alt etter hva de lærer av den nye merden.

– Den neste er sannsynligvis den siste. Da er det viktig å få på plass de siste detaljene, sier Sandstad.

Nå skal de ta med det som er nødvendig for å bruke merden i en kommersiell setting der selskapet selger til vanlige kunder som ikke har et utviklingsprosjekt å støtte seg til.

Daglig leder Alf Reidar Sandstad i Seafarming Systems. Foto: Fosen Yard / Midt-Norsk Havbruk

Glatt prosjekt

Sandstad jobbet i oljenæringen fra 2005 til 2017. Erfaringen fra store prosjekter der, mener han har kommet godt med. Men han har aldri tidligere vært med på et prosjekt som har gått så glatt.

– Det er helt utrolig vil jeg si. Det er normalt at man møter betydelige problemer i et utviklingsprosjekt, men det har vi, bank i bordet, ikke hatt, sier Sandstad, som understreker at prosjektet er gjennomført av et lite team med høy arbeidsbelastning.

Han mener det har vært viktig at fiskehelsepersonell tidlig ble knyttet tett til prosjektet. Dette har satt laksen og menneskene i sentrum.

– Vi har hatt god kontroll på biologisiden. Uten orden på det, hjelper det lite med en fancy stålstruktur.

Bedre oppdrett

Sandstad tror også det har vært en styrke at de i søknaden til utviklingstillatelser beskrev designfaser. Å kunne bygge flere generasjoner har vært alfa og omega i og med at det er umulig å treffe blink på første forsøk. De ulike designversjonene har gjort at de kan lære både fra design, analyser og drift.

- Konseptet ble utviklet lenge før utviklingstillatelsene ble utlyst. Aquatraz var derfor ikke en lite gjennomtenkt løsning tilpasset utviklingstillatelsene. Tanken var hele tiden å lage et produkt som kan endre norsk oppdrettsnæring til det bedre, sier Sandstad.

Nøkkelen til utvikling

Selve ideen fikk han da han jobbet i oppdrettsnæringen på midten av 1990-tallet. Han så hvor sårbar noten var for skader og hvor vanskelig det var å montere utstyr på merdene.

– Du stenger inne verdier for mange millioner i en not som består av tråd som er to-tre millimeter tykt. Det fungerer bra, men med stål er faren for skader og rømming kraftig redusert, sier Sandstad.

Han prøvde å selge ideen inn til norsk oppdrettsnæring allerede fra 2002, noen år før han fikk patent på designet.

– Det var for dyrt. Det var ingen som var villige til å ta den kosten. Utviklingstillatelsene var nøkkelen, den siste biten som måtte på plass.

Dette er en modell av den siste versjonen av Aquatraz. Designet er ikke ferdig ennå, men i mai testes denne i Sintefs tank i Trondheim. Foto: Alf Reidar Sandstad/Seafarming Systems

Tok seg tid til endringer

I denne podkasten fra 2019 kan du høre daværende fiskehelsesjef Torolf Storsul i Midt-Norsk Havbruk forteller om Aquatraz-prosjektet:

Storsul sa i fjor at denne merden skulle vært levert i desember. Steingrim Holm i Midt-Norsk Havbruk forteller at de ønsket å gjøre endringer i designet som gjorde at prosjektet ble noe forsinket.

– Nummer fire skulle være lik merd nummer tre, men basert på erfaringer vi har gjort, satte vi foten ned og tok oss tiden til å gjøre noen endringer.

Klar for tank

I tillegg kom koronaviruset som gjorde at prosjektet ble enda noen uker forsinket. Planen har vært å få kontrahere den neste merden i slutten av desember i år, men Holm forteller de er forberedt på at pandemien kan forsinke også dette.

I løpet av mai skal de teste en modell av fjerdegenerasjon Aquatraz i tanken til Sintef Ocean i Trondheim. Da skal de først og fremst se hvordan den oppfører seg i sjøen. Forrige gang de hadde en modell i tanken var i 2017, og siden er det gjort mange endringer med designet.

Resten av året skal brukes til å utvikle generasjon fire.