Eierne av Fredrikstad Seafood har investert omtrent 400 millioner kroner i det norske anlegget som har en produksjonskapasitet på rundt 1500 tonn i året.

I USA har Nordic Aquafarms langt større planer, både i Maine på Østkysten og i California på Vestkysten. Etter en del politisk motstand lokalt, og forsinkelser, ser det endelig ut til å være klart for snarlig byggestart i Maine.

I forrige måned skrev Intrafish at selskapet ventet en der avklaring i løpet av mai. Dette har tatt noe lenger tid, blant annet på grunnet av koronapandemien, opplyser konsernsjef Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms til Tekfisk.

- Vi venter fortsatt på de endelige svarene, men alt tyder på at de lander vår vei, sier han.

Bernt-Olav Røttingsnes er konsernsjef i Nordic Aquafarms, som blant annet eier Fredrikstad Seafood. Her på anlegget i Fredrikstad. Foto: Anders H. Furuset

Et milliardprosjekt

I utgangspunktet skal anlegget i Maine bygges i to like faser, med 10.000–12.000 tonn per fase. Det vil koste rundt 250 millioner dollar per fase, totalt rundt 500 millioner dollar eller 5,1 milliarder kroner. Målet er at over halvparten av dette finansieres med lån/kreditter.

– Vi har ikke vært i markedet for å hente penger til det prosjektet ennå, vi skal først få tillatelsene. Vi har god støtte fra eksisterende aksjonærer, og fikk inn nye i emisjonen vi gjorde nå nylig. Vi tror det er god interesse for å investere i dette prosjektet, sier Røttingsnes til Intrafish.

Byggestart i 2020

I april hentet konsernet inn rundt 90 millioner kroner i en emisjon. Pengene går til utvikling av prosjektene i USA og virksomheten i Danmark.

- Vi jobber nå med finansieringen av Maine, sier Røttingsnes, og forteller at de jobber for å få til byggestart i Maine i løpet av 2020.

I California er de ikke kommet like langt.

– Vi forventer å sende inn de viktigste søknadene i løpet av året. Myndighetene i California ønsker akvakulturvirksomhet på det området vi har tomt, så vi håper på en rask avklaring, sier Røttingsnes.

I løpet av 2021 håper de at tillatelsene er på plass.

Illustrasjon av anlegget som skal bygges i California. Foto: Illustrasjon Nordic Aquafarms

Dimensjonert større i Norge

I dag har anlegget i Fredrikstad rundt 11.000 kubikk-kar for fisken, og en del mer om en regner med områder for vannrensing og lignende. Fisken går på en tetthet på rundt 65–70 kilo per kubikk.

– Men vi har investert for en utvidelse, så vanninntak, slakteri og slikt er dimensjonert for større anlegg. Dermed blir det billigere per tonn med en eventuell fase 2, sier Røttingsnes.

God kvalitet

Fredrikstad Seafood startet å selge laksen sin i april, og har fått godt skussmål, blant annet fra fiskehandler Christer W. Andersen.

- Vi har fått gode resultater på den første produksjonen, med tilvekst, fôrfaktor og dødelighet. Det er veldig bra, men ikke minst har vi vist at kvaliteten er super. Om man ikke krysser av på at laksen er god, da har man en utfordring, sier Røttingsnes.

Laks som er vokst opp i RAS-anlegg på land kan få problemer med dårlig smak. Dette har Fredrikstad Seafood unngått.

- Vi produserer på rent saltvann, det er ikke noe brakkvann inne i bildet. Vi produserer også bevisst på motstrøm. Vi tror de to elementene gjør at vi får tilbakemeldingene vi får, sier Røttingsnes.

Laksen går gjennom en rensefase de siste dagene i produksjonene, men Røttingsnes forteller at dette ligner på slik man gjør det i lakseoppdrett i sjø.

- Jeg skal ikke si at vi har løsningen, men det ser ut til at vi har truffet godt på den første produksjonen.

Vannrensing er en viktig del av et RAS-anlegg. Her fra Fredrikstad Seafood sitt anlegg. Foto: Anders H. Furuset

Taus om kostnader

«Alle» lurer på hva det koster å produsere laks på land. Røttingsnes vil ikke være konkret på hva kostnadene i Fredrikstad er.

– Det er for tidlig å konkludere på det. Det vi kan si er at på de variable kostnadene, hvor fôr er det viktigste, ligger vi under budsjett, og vesentlig under i sjø. Vi har en fôrfaktor på 1,06-1,08. Vi ligger også under budsjett på andre variable kostnader, men det er klart at de faste kostnadene utgjør en stor andel på et landbasert anlegg. Hva produksjonskosten blir her, får vi først svar på når vi ser hvor mye vi får produsert.

Fredrikstad kan bli større

Fredrikstad Seafood har tomt klar for en utvidelse av anlegget i Fredrikstad, men det vil ikke skje med det første.

– Nå konsentrerer vi oss om de store anleggene vi har under utvikling i USA, før vi eventuelt jobber med en fase 2 i Fredrikstad.

Opprinnelig søkte de for 4500 tonn til i Fredrikstad, men dersom de velger å bygge ut, blir det mindre enn det. – Kanskje en 2000–3000 tonn, sier Røttingsnes.

– Hvordan har det gått i Fredrikstad så langt?

– Biologisk har driften gått som forventet eller bedre. Det er teknikk, og vi har hatt noen utfordringer, men sånn vil det alltid være. Vi har ikke hatt noen uheldige hendelser, og har en dødelighet på under 4 prosent.

Tror ikke på mange, store RAS-anlegg i Norge

Fredrikstad Seafood er Norges første og så langt eneste RAS-anlegg for matfiskproduksjon av laks på land. Røttingsnes tror ikke det kommer så veldig mange slike anlegg, ikke her.

– Det kommer nok heller i utlandet, nærmere markedet.

– Hvorfor ikke i Norge?

– Når en først skal investere i et RAS-anlegg, frigjør en seg fra tilknytningen til Norge, og en kan plassere anlegget der markedet er. Pengene som investeres vil trolig få høyere avkastning i et anlegg nært markedet, hvor en sparer transportkostnader.

Han tror imidlertid at det kan komme en del store gjennomstrømmingsanlegg for landbasert lakseproduksjon i Norge.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no: