– Eg synest det var super å få vere med på å prøve noko nytt. Eg er ikkje vant til at me bruker kar på den måten. Men det er supert at det kan kombinerast med det oppvakningskaret på sida, seier Sofie Øren.

Ho går andre året på akvakultur på Val vgs. og er ein av elevane som har bidrege med innspel til den nye luseteljaren til Mørenot Robotics.

Gjennom våren har elevane ved Val brukt karet og vurdert fordeler og ulemper.

Luseteljaren som er testa består av eit bedøvingskar og eit oppvakningskar i plast. Sofie Øren er i gang med å telje lus på fisken. Foto: Halvor Mortensen

Gjennom fleire praksisopphald på ulike anlegg i løpet av skuleåret har elevane godt samanlikningsgrunnlag.

– Då får me sjå korleis dei ulike bedriftene gjer det og kva verktøy dei brukar, og me kan samanlikna. Dette systemet funka ganske bra, men me fann mellom anna ut at røyrene blei overfylte av og til, så det gav me tilbakemelding på, seier Øren.

Informasjon om ny teknologi

Prosjektleiar ved skulen, Halvor Mortensen seier det er svært nyttig for elevane å få vere med på slik utprøving.

– For det første så får elevane førstehandsinformasjon om ny teknologi og moglegheit til å samanlikna ulik teknolog. Det er veldig viktig oppi dette, me øver på refleksjon og å vurdere ulemper og fordeler ved viktig oppi dette. Det med refleksjon prøver me og øve på. At ein ikkje tar ting for gitt, men vurderer ulemper og fordeler med dette, sier Mortensen.

Han fortel at skulen samarbeider med fleire forskingsinstitusjonar og bedrifter.

– Skulen blir ein uhilda institusjon. Elevane har ikkje nokre favorittar, om det er Mørenot eller Egersund net, så er det heilt det same. Dei ser ikkje kva namn som står på utstyret. Dei kan komme ut i neste praksisperiode og fortelje om utstyr dei har prøvd, som kanskje fungerer betre. Dette er god læring, seier Mortensen.

Dokumentasjon er ein viktig del av utprøvinga av kara. Frå venstre: Jo Erik Pettersen, Erlend Bjørnerås, Sofie Øren, Lærar Joar Eide og Olaf Båtnes. Foto: Halvor Mortensen

Gode tilbakemeldingar

Salsteknikar Petter Rørstad i Mørenot Robotics er veldig fornøgd med samarbeidet med skulen.

– Elvane har kome med gode tilbakemeldingar på kva som måtte gjerast betre og kva som er bra. Og i den prosessen har me lansert eit nytt produkt som tek omsyn til dei fordelane og ulempene som var. Me har fått tilbakemeldingar fortløpande, seier Rørstad.

Petter Rørstad i Mørenot Robotics. Foto: Mørenot Robotics

Noko av det som Mørenot fekk tilbakemeldingar frå elevane på er at dei måtte hjelpe fisken til å kome seg ut av karet.

– Dei meinte det hadde vore bra om fisken kunne å klare å symje ut av karet sjølv. Og det har vi tatt omsyn til no, seier Rørstad.

Ny versjon

Selskapet er akkurat ferdige med å produsere den nye utgåva av luseteljaren som går ut til den første kunden i løpet av kort tid.

– For oss er det veldig positivt å kunne teste utstyret via skulen. Elevane er brutalt ærlege, og har gode tilbakemeldingar som me har hatt god nytte av. Ein var litt skeptisk før me sette i gong, og me tenkte at elevane gjerne var for urutinerte og ikkje hadde så mange meiningar. Men me har fått gode indikasjonar på at elevane har god peiling og veit kva dei gjer. Dette er noko me ser for oss å halde fram med, seier Rørstad.

Mørenot Robotics har også utvikla denne notvaskaren, her kan du høyre podkast med dagleg leiar Rune Rørstad:

Les også: