Kameraene til Ecotone er blant annet brukt til å dokumentere bunnforholdene under Salmars havmerd Ocean Farm 1.

– Det fine er at man kan dekke større areal av havbunnen enn med grabbprøver, sier Arvid Kjønnøy Hammernes, daglig leder i Salmar-eide Ocean Farming.

Ecotone har fire kartlegginger i Frohavet der merden er plassert.

– Det vi nå har utviklet, vil vi introdusere for andre oppdrettere både på eksisterende anlegg og for nye lokaliteter, sier Ivar Erdal, direktør og medgründer i Ecotone.

Havmerden til Salmar «Ocean Farm 1» ved lokaliteten Håbranden utenfor Frøya i Sør-Trøndelag. Foto: Arkivfoto Håvard Volden

Olje og gass først

Gründerselskapet har utviklet et hyperspektralt kamera. Helt siden 2013 har de jobbet med miljøundersøkelser av havbunn, først og fremst for olje- og gassindustrien.

I 2016 begynte de å rette seg inn mot oppdrettsnæringen, og det første de utviklet for dem var SpectraLice, en helautomatisk luseteller.

Etter hvert viste det seg at oppdretterne også kunne være interesserte i miljøkartleggingsteknologien deres.

– De har behov for å få et bedre og mer nyansert bilde av miljøsituasjonen på havbunnen, under og rundt anleggene, sier Erdal.

Her kan du høre Erdal fortelle om lusekameraet i forkant av pilotprosjektet de startet i fjor:

Manuelt og subjektivt

Kameraet monteres på en farkost, hovedsakelig ROV-er i dag. Med den kjøres kameraet i rette strekker etter gitte mønstre alt etter hva som skal kartlegges. De oppsamlede dataene analyseres så på kontoret og gir grunnlaget for kart. Disse kartene gir oversikt over blant annet koraller, fiskearter og svamp.

I tillegg gir kartene en status på sedimentene på bunnen, og endringer i disse underveis i produksjonen.

– Dette kan gjøres i en større skala og mer effektivt enn man kan gjøre med vanlig video, sier Erdal.

Han påpeker også at det er arbeidskrevende at video må analyseres av fagfolk og eksperter.

– Det er en manuell og subjektiv prosess å vurdere video, sier Erdal og legger til at det er bedre at fagfolkene bruker tiden til hva informasjonen betyr for oppdrettsanlegget og miljøet rundt.

Dette er et av kartene fra overvåkningen som viser utbredelsen av trollhummer ved Ocean Farm 1. Foto: Kart Ocean Farming

Modellen trenes

Ecotone benytter seg i stedet av analyseprogram og maskinlæring.

– Vi trener modellen vår for å gjenkjenne det vi er på jakt etter, sier Erdal.

De hadde håpet å kunne lage globale bibliotek, slik at en sjøstjerne i Trondheimsfjorden kunne kjennes igjen på lik linje med en sjøstjerne i Brasil. Verden var dessverre ikke så enkel, og modellene må derfor normalt trenes for hvert sted.

– Men derfra kan mye av jobben automatiseres og effektiviseres, sier Erdal.

Slik ser det hyperspektrale kameraet ut. Foto: Ecotone

Trengs for hard bunn

I dag stiller myndighetene krav til såkalte B- og C-undersøkelser for oppdrettsanlegg. Disse skal gi informasjon og dokumentasjon om belastningen på bunnen under og rundt anleggene. Ved begge undersøkelsene brukes grabber for å ta prøver av havbunnen.

Ecotones teknologi vil ikke kunne gi de samme svarene som sedimentprøver fra grabber gir i dag. Erdal mener likevel de har noe å bidra med.

– Sedimentprøver kan være bra, men vi synes det kan gi mangelfull informasjon om et større område som et oppdrettsanlegg normalt dekker.

Han trekker frem at grabb kun gir punktmålinger

– Man trenger hele arealet for å forstå sammenhengen bedre. I tillegg er det også viktig å få en tilstandsvurdering der det er hard bunn. Og her gir ikke grabbprøver noen svar.

Han viser til at det kan koste mye å få trukket tilbake en lokalitet om det viser seg at det er sårbare arter ved anleggene som grabb-prøvene ikke har avdekket.

Ser potensialet

Dersom selskaper vil tilby andre metoder enn B- og C-undersøkelser, må de kunne dokumentere at dette gir samme grad av informasjon. Det opplyser seniorrådgiver Henrik Rye Jakobsen i Fiskeridirektoratet.

– Det er en åpning i regelverket for å godta andre miljøovervåkningsmetoder, men bevisbyrden ligger på dem som tilbyr metoden, sier han.

Han viser til at B- og C-undersøkelsene ikke gir tilstrekkelig informasjon om områder med blandingsbunn eller hard bunn.

– Vi ser potensialet i teknologien til Ecotone, men det må vurderes hvordan den kan brukes og hva slags informasjon den gir, sier Jakobsen.

Ivar Erdal, direktør i Ecotone. Foto: Kjersti Kvile

Interessant teknologi

Arvid Kjønnøy Hammernes i Ocean Farming mener at teknologien gir en god oversikt over plante- og dyrelivet på havbunnen under og rundt anlegget.

– Det er for å få best mulig overvåkning av statusen på fotavtrykket fra virksomheten, sier Hammernes.

– Har dere strukket dere lenger enn kravene som myndighetene stiller?

– Vi søker å finne teknologier som er mer anvendbare for å få et bedre situasjonsbilde enn man får kun ved grabbprøver.

– Vil dere bruke dette mer?

– Den hyperspektrale teknologien er interessant, så det er klart. Vi har et åpent sinn for å se på hva vi kan bruke det til fremover, uten at jeg kan peke på noe helt konkret per i dag.

Håper på kommersialisering

Ecotone jobber parallelt med lusetelleren SpectraLice. For vel et år siden skrev Tekfisk at de var klare for å teste lusekameraene i sjøen hos Lerøy og Måsøval. Pilotprosjektet pågår ennå, opplyser Erdal.

– Noe går veldig bra, noe jobber vi videre med. vi ser mange ting som dukker opp.

De jobber nå med planer for hva de gjør i neste fase, men har ikke satt noen dato for denne ennå.

– Vi mener at vi er kommet veldig langt i løypa. Samtidig jobbes det på mange fronter og i mange selskaper. Vi jobber ut fra at vi skal bringe produktet over i en kommersiell fase.

Er i dialog

Der Ecotone har fått stor konkurranse på lusesiden, er det færre om beinet når det gjelder miljøundersøkelser.

– Vi mener markedet er stort og voksende både i Norge, men ikke minst i utlandet. Der jobber vi med flere mulige prosjekter.

De har imidlertid ingen oppdrag foran seg for oppdrettere i øyeblikket.

– Vi er i et samarbeid med Salmar og Ocean Farming, og vi jobber med flere andre kunder også, sier Erdal.

– Er det interessant når det ikke stilles krav om slike undersøkelser dere kan gjøre?

– Der ligger hunden begravet. Velviljen er stor på møter og presentasjoner, men det er klart at dette koster mer enn en liten B-prøve på havbunnen. Da butter det litt mot. Vi argumenterer med at man må bruke noe mer ressurser og penger dersom man ønsker en bedre forståelse av miljøtilstanden til anlegget og samtidig kan måle endringer over tid.