Det Hareid baserte brønnbåtrederiet Intership har kontrahert en ny brønnbåt og samtidig inngått en langtidsavtale med Mowi Canada Øst.

Brønnbåten vil ha en lastekapasitet på 2.200 m3 og skal leveres i første kvartal av 2022, går det fram av en pressemelding fra Intership.

- Det er med stor glede at vi deler denne nyheten. I tillegg til å bygge enda en brønnbåt, har vi igjen fått fornyet tillitt hos vår mangeårige kunde, Mowi. Etter at fartøyet er levert vil vi ha to båter i operasjon for samme kunde, på Canadas østkyst, uttaler daglig leder Ole Peter Brandal i meldingen.

Ole Peter Brandal, daglig leder Intership. Foto: Intership

Det nye fartøyet er designet av NSK Ship Design, kjent fra en rekke byggeprosjekt - senest «H. Larsen», og skal bygges ved verftet Zamakona Yards Bilbao i Spania. I tillegg til å ha fokus på god fiskehelse og å unngå smittespredning, vil fartøyet utstyres med et helintegrert ferskvannsanlegg med stor produksjonskapasitet i forhold til brønnstørrelsen.

Dette blir den andre båten med ferskvannsanlegg til Intership, i tillegg til anlegget på Inter Caledonia, som kom i drift i 2016.

Brønnbåten «Inter Caledonia» på vei til Skottland etter at den ble levert fra verftet Besiktas i Istanbul i 2016. Foto: Pressefoto

Intership Intership ble etablert i 2014 og har hatt vekst siden oppstarten. Etter overtakelsen av nybygget vil den totale flåtekapasiteten øke til godt over 13,000 m3 fordelt på 8 brønnbåter, går det fram av dagens pressemelding.

Fartøyene opererer i Norge, Chile, Skottland, Island og på både øst- og vest-kysten av Canada.

Tidligere i år ble kjent at brønnbåtselskapet har inngått en langtidsavtale med Mowi Chile for sin nyinnkjøpte brønnbåt «Kirsti H», som vil ble overtatt i juni og samtidig bli omdøpt til «Inter Fiord».