I en pressemelding opplyser Aas Mekaniske Verksted at de har tildelt Ålesund-selskapet Hydronic Coolers AS en kontrakt for å levere Rack sjøvannskjølingssystem til en brønnbåt som verftet bygger for Brønnbåt Nord AS.

Rack sjøvannskjøler skiller seg fra andre kjølesystemer ettersom den er integrert i skroget under skipets hovedmaskinrom. Her reduserer systemet temperaturen til motoren og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å oppta verdifull plass i maskinrommet.

Systemet skal leveres til en brønnbåt bestilt av Brønnbåt Nord AS på Engenes i Ibestad kommune i Troms. Båten har en lagringskapasitet på 3000 kubikkmeter, tilsvarende 400-450 tonn med levende fisk. Lengde på nybygget blir 76,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss 5,90 meter. Fartøyet skal etter planen leveres i første kvartal 2021.

Selskapet skal produsere og sammenstille utstyret ved hovedkvarteret i Ålesund og levere det til Aas Mekaniske Verksteds verft i Vestnes, Møre og Romsdal. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.

Hydroniq Coolers leverer marine kjøleløsninger til fartøy som opererer innen offshore, shipping, cruise, passasjertransport, fiskeri og oppdrett. Selskapet er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS).