2020 var året da Katapult Ocean satte i gang sin tredje runde for å hanke inn gründerbedrifter for å hjelpe dem på vei mot kommersialisering og ferdige produkter. Så langt har akseleratorprogrammet bidratt med 50 millioner kroner sidens starten i 2019, og dette var den største runden hittil med 25 millioner.

– Det er et tegn på at vi kan sysselsette mer penger og beveger oss i retning av et større fond, sier daglig leder Jonas Skattum Svegaarden.

Høyere nivå

Katapult Ocean er et såkornfond og akseleratorprogram for selskaper som jobber innen hav. Svegaarden er ikke i tvil om at nåløyet var trangere i denne runden. Og akkurat det skyldes faktisk koronapandemien.

Katapult-programmet kunne ikke lenger basere seg på fysisk tilstedeværelse, og et digitalt program åpnet opp for at flere kunne delta, spesielt utenlandske selskaper.

– Tidligere har vi hatt et fysisk program, der alle må til Oslo i tre måneder. Mange har ikke kunnet være borte fra selskapene sine så lenge, sier Svegaarden.

Dette vil føre til en varig endring, tror han.

– Vi tror på hybriden. To måneder digitalt og én måned med fysisk oppmøte er kanskje ønskescenarioet.

Daglig leder Jonas Skattum Svegaarden i Katapult Ocean. Foto: Katapult Ocean

Ingen norske

I de to første rundene var det til sammen seks norske selskaper som nådde opp, blant andre elbåt-utvikleren Evoy og torsketeineprodusenten Innomar. I denne omgangen ble det ingen trass i at mange norske selskaper ble vurdert.

– Er ikke norske selskaper gode nok?

– De nådde i alle fall ikke opp i denne omgangen, sier Svegaarden.

Konkurransen vil bli hardere fremover, tror han.

– Hva skal til for å nå opp?

– Det er mange faktorer. Men det klassiske hos oss er at vi må ha en sterk «impact». Så man på være tydelig på hva som er påvirkningen og hvilke problemer det er som skal løses. Hvilke fordeler skal samfunnet eller miljøet få ut av det.

Ingen rendyrket oppdrett og fiskeri

I de to første rundene var det også flere rendyrkede fiskeri- eller havbrukskonsepter som nådde opp. I den tredje runden er det mangel på disse.

– Vi kunne kanskje ønsket oss mer direkte rundt fiskeri og havbruk. Vi har investorer derfra og ekstremt mye kunnskap i nettverket. Men det var ikke noen som nådde helt opp, sier Svegaarden.

Han sier at de fortsetter dialogen med noen av dem som ikke vant gjennom denne gangen. Til neste år er de kanskje kommet lenger.

– Det er litt tilfeldig hvilke sektorer det blir i hver runde, men totalt sett vil vi få en eksponering av alle typer selskaper innen hav. Og så får vi en diversifisert portefølje.

Svegaarden tror uansett at sjømatnæringen kan ha nytte av flere produkter eller tjenester som de ti nye selskapene representerer.

Nå er samlingene blitt digitale for Katapult Ocean. Her holder Dickon Stone, kommunikasjonssjef i Miros Griup foredrag om digital markedsføring på Teams. Foto: Katapult Ocean
Katapult Oceans tredjerunde

Disse selskapene er nye i akseleratorprogrammets portefølje:

  • Aquammodate. Svensk selskap som jobber med å rense sjøvann.
  • Desolenator. Nederlandsk selskap som bruker solenergi for å få avsaltet sjøvann.
  • Ecospears. Amerikanske gründere som bruker NASA-teknologi for å fjerne giftige kjemikalier i mat og vann.
  • Fortuna. Dette selskapet fra USA skal lage isolasjonsutstyr baserte på kokosnøtter.
  • Hooked. Svensker som vil tilby smakfull plantebasert sjømat.
  • Hydrosurv. Britisk selskap som jobber med ubemannede fartøy, såkalte USV-er.
  • Matter. Briter som jobber for å stanse plastforurensingen av havet og gjøre om søppelet til en verdifull ressurs.
  • Ocean Rainforest. Tang- og tareprosjekt på Færøyene.
  • Paralenz. Dansk selskap som har utviklet et intelligent undervannskamera, som gjør det enkelt å dele bildene tatt under havoverflaten.
  • Solarduck. Flytende solkraftanlegg fra Nederland.

Avsaltet vann

Blant de nye selskapene finner vi blant andre to selskaper som utvikler konsept for å avsalte saltvann for å sikre tilgang til drikkevann for verdens befolkning. Dette kan også være nyttig for en næring som skal flytte oppdrett lenger til havs og kan få bruk for ferskvann på anleggene.

– De retter seg mot drikkevann, men også mot vann som skal inn i industriproduksjon, sier Svegaarden.

Britiske Hydrosurv jobber på sin side med ubemannede fartøy, såkalte USV-er, som for eksempel kan brukes i havforskning.

I alt har Katapult Ocean nå 32 selskaper i porteføljen fra 17 land.

Utvider fondet

Et kjennetegn på noen av de nye selskapene i porteføljen er at de har kommet ganske langt i løpet.

– For oss er det morsomt å se at mer modne selskaper ser verdien av akseleratorprogrammet. Det er mitt ønske at vårt tilbud fanger bredere enn selskap i den tidlige fasen, sier Svegaarden.

Fra neste år vil Katapult Ocean utvide fondet. Det skal bli langt større og samtidig som de vil fortsette å knytte til seg nye selskaper, skal de også invester videre i rundt 20 prosent av selskapene i porteføljen.

200–400 millioner

De sikter seg inn mot å hente inn mellom 200 og 400 millioner i kroner til dette nye fondet.

– Vi holder på å møte investorer i disse dager. Det er et stort steg fra hvor vi er, innrømmer Svegaarden.

– Hvor lett er det å få inn penger i en så usikker verdensøkonomi?

– Vi har ikke begynt på de store rundene, men jeg opplever jo at det er et trykk mot havet og inn mot den blågrønne økonomien. Appetitten er der absolutt, sier Svegaarden.