Selskapet har fra før to produksjonshaller for post-smolt (unglaks), men skal nå utvide driften ytterligere. Kruse Smith har tegnet avtale om å bygge en produksjonshall, med opsjon på tre tilsvarende bygg. Produksjonshallen består av fire kar som hvert rommer ca 2000 m3 vann og et RASanlegg som renser og resirkulerer 99% av vannet som benyttes i produksjon.

Bygget skal stå ferdig i mars 2021.