Hvordan har laksen hatt det? Hvor kommer den fra? Hvilken mat fikk den? Slike spørsmål kan blokkjede-teknologien gi svar på.

- Det handler om å få samlet inn informasjon i blockchain, og få presentert det på en måte som gjør at kundene er sikre på å få det de kjøper, sier Knutsen til Tekfisk.

Alf Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett. Foto: Joar Grindheim

Konkurransefortrinn

Kvarøy Fiskeoppdrett samarbeider om å få i gang bruk av blokkjeder med Atea og IBM.

- Vi mener at det å kunne dokumentere en bærekraftig matvarekjede fra start til slutt, fra fisken er et egg til den ligger i kjøledisken på supermarkedet, vil gi Kvarøy et betydelig konkurransefortrinn, sier Trond Henriksen, leder for Atea Havbruk.

I tillegg til at kundene får vite mer om produktet de kjøper, har teknologien en fordel også for oppdretteren selv.

- Det er om å gjøre å samle mest mulig data på best mulig måte for å kunne gå tilbake og bruke den i fremtidig planlegging og produksjon, sier Knutsen.

Unngår matsvindel

Informasjon om hver del av fiskens liv samles i ulike «blokker» av informasjon. Disse må verifiseres, og kan ikke endres av noen i ettertid. Teknologien gir også rom for full sporbarhet, som blant annet gjør at man unngår matsvindel.

- Det gir forbrukerne en trygghet på at maten de kjøper er det den utgir seg for å være, at den er produsert bærekraftig og at det er kontroll på alle prosesser underveis. Mange forbrukere er villige til å betale ekstra for det, sier Henriksen.

Trond Henriksen i Atea Foto: Joar Grindheim

I tillegg vil grossistene vite at det er riktig fisk i forsendelsen, at den er pakket forsvarlig, har hatt riktig temperatur under transport og er innenfor holdbarhet.

- Ikke enkelt

Deloitte og DNV GL kom tidligere i år med en rapport om blokkjede. Ett av målene med den var å fremme samarbeid innen blokkjede-teknologi og sjømat.

Ønsker og tilbakemeldinger fra kundene er årsaken til at Kvarøy Fiskeoppdrett er blant de aller første oppdretterne som faktisk går i gang med å bruke teknologien.

- I og med at vi selger til USA og har en avtale med en matvarekjede der, får vi mer direkte dialog og tilbakemeldinger om hva som er viktig, sier Knutsen.

Så langt har Atea, IBM og Kvarøy blitt enige om hvilke data som er viktig for å få dette til å fungere. Nå skal de gå videre og begynne å samle inn dataene.

- Det er ikke en enkel affære å få samlet alt sammen. Det betyr at vi må få systemene til å snakke sammen på en fornuftig måte, sier Knutsen.

Blokkjede
  • Blokkjede er en slags regnskapsbok som sporer alle dataene til et produkt eller en tjeneste.
  • Nettstedet tek.no har forklart det som en kjede av blokker, der hver blokk består av informasjon.
  • En blokk er basert på forrige blokk, som igjen er basert på den før, før det hele ender opp i en startblokk. Informasjonen kan derfor alltid spores hele veien til det opprinnelige startpunktet.
  • Poenget er at denne informasjonen skal være offentlig tilgjengelig og umulig å endre for noen i ettertid.

En jobb å gjøre

Planen er å samarbeide med leverandørene om en automatisk datainnsamling. For eksempel Akva Group som leverer fôringssystemene, Biomar som leverer fôret og de ulike smoltleverandørene.

- Det skal være minst mulig punching av tall, men hentes gjennom eksisterende systemer, sier Knutsen.

Utfordringen er at Kvarøy da må få tilgang til de forskjellige systemene, og at dataene må snakke sammen.

- Her er det en jobb å gjøre, sier Knutsen.

Fra neste år

Nylig gikk ScaleAQ ut og sa at de vil åpne opp for deling fra deres systemer, og Akva Group har begynt å jobbe med noe av det samme.

- Det er viktig at data som lastes inn i kjeden ikke kan endres. Det kan kun legges til data. Da oppretter du et tillitsforhold gjennom hele verdikjeden, sier Henriksen.

Målet til Kvarøy Fiskeoppdrett er at den generasjonen laks som er slakteklar til neste år skal ha data satt sammen i blokkjeder.

Knutsen tror flere oppdrettselskaper vil bruke blokkjeder til informasjon fremover.

- Jeg tror det blir veldig vanlig, sier han.